Търси

Молитва с броаницата Молитва с броаницата 

Нараства броят на католиците по света: 1 милиард и 345 милиона

В периода 2018 и 2019 година, кръстените са 17,7% от световното население. През същия период се наблюдава увеличаване на свещениците, но спад на семинаристите, монасите и монахините. Броят на дяконите също нараства, те са почти 50 хиляди.

От 2018 г. в света има 16 милиона повече католици. Данните са въз основа на  Папския годишник 2021 г. и Църковния статистически годишник 2019, издадени от Централната статистическа служба на църквата, публикувани от Ватиканската печатница и дадени за дистрибуция в книжарниците. В края на 2019 г. са регистрирани един милиард и 345 милиона католици, което се равнява на 17,7% от световното население. Географският анализ на промените в двугодишния период 2018 – 2019 г. показва увеличение от 3,4% в Африка, 1,3% в Азия, 1,1% в Океания и 0,84% в Америка, докато в Европа се наблюдава лек спад. В 3026 диоцеца в края на 2019 г. се оказват 5.364 епископи, като Америка и Европа продължават да представляват 68,8% от световния брой, следвани от Азия (с 15,2%), Африка (13,4%) и Океания (2,6%) . Докато в края на 2020 г. от Папския годишник е видно, че са въздигнати 2 митрополитски седалища и 4 епископски седалища (2 диоцеза и 2 епархии), че 2 епархии са въздигнати до митрополитски седалища, както и 2 териториални прелатури и 1 апостолски викариат –  в диоцези.

Увеличават се свещениците, но има по-малко звания

Броят на свещениците се увеличи през двугодишния период 2018 – 2019; общо те са 414.336 или с 271 повече. На фона на значително увеличение за Африка и Азия, съответно с 3,45% и 2,91%, в Европа и Америка има спад от 1,5% и 0,5%. Африка и Азия заедно представляват 28,9%, докато Океания остава относително стабилна, малко над 1,1%. Европа значително намалява своя процент: през 2018 г., 170.936 европейски свещеници представляват почти 41,3% от общия църковен брой, докато година по-късно те намаляват до 40,6%. Свещеническите звания намаляват още: кандидатите за свещеници в света, от 115.880 през 2018 г., стават 114.058 през 2019 г., със спад от 1,6%. В Европа промяната е – 3,8%, в Америка – 2,4%, а в Азия – 2,6%. Но в Африка броят на семинаристите, пак през разглеждания двугодишен период, се е увеличил от 32.212 на 32.721 единици, докато в Океания през 2019 г. той е с 5,2% по-малък от предходната година. Континентът с най-голям брой семинаристи е Азия (33.821), следван от Африка (32.721), Америка (30.664), Европа (15.888) и Океания (964). Броят на постоянните дякони, от друга страна, продължава да показва значителна и обнадеждаваща прогресивна динамика: те са се увеличили с 1,5% през 2019 г. От 48.238 дякони в 5-те континента, 1,2% повече са регистрирани в Америка и Европа, докато в Океания има 481.

Намаляват монасите и монахините

Броят на богопосветените мъже, които не са свещеници, също намалява; през 2018 г. те са били 50.941, през 2019 г. стават 50.295. Към 2019 г., Европа и Америка отново са зоните с най-голям брой богопосветени несвещеници, съответно 14.038 и 13.735. Монахините също са в рязък спад. В световен мащаб, от 641.661 през 2018 г. те стават на 630.099 през 2019 г., с намаление от 1,8%. Но докато Африка е континентът с най-голямо увеличение, с + 1,1% (по-конкретно от 76.219 монахини през 2018 г. до 77.054 през 2019 г.), Югоизточна Азия регистрира увеличение от 0,4% (от 170.092 на 170.754 монахини), останалите три континентални области бележат явно намаление. В Америка монахините от 160.032 стават 154.717, в Европа от 224.246 –  216.846 и в Океания от 6.999 –  6.718.

man / VatNews

21 Април 2021, 08:10