Търси

Международен ден на Маркони (International Marconi Day),  Санта Мария ин Галерия. Международен ден на Маркони (International Marconi Day), Санта Мария ин Галерия. 

Радио Ватикана, мисионерската емблема на Църквата

В изказването си за Международния ден на Маркони (International Marconi Day), честван в предавателния център на радиото в Санта Мария ин Галерия, близо до Рим, секретарят на Ватиканската дикастерия за комуникация припомни значението на херцовите вълни за разпространението на Евангелието. Бе тържествено открита и зала, кръстена на големия изобретател, за съхраняване на историческия архив на ватиканските комуникации
Международен ден на Маркони

Мишел Равиар – Маня Кавалджиева – Ватикана  

Универсалността на любовта на Църквата се изразява и „чрез приемане на всички технологии, от най-семплите до най-изтънчените, от късите до милиметровите вълни, от аналоговите до дигиталните технологии, използвайки без забава всичко, което се използва в света и може да предава посланието за надежда  и да достигне цялото човечество". „Такава е Църквата Майка, тази, която се старае да прегърне всички, да бъде близо до всеки, да даде утеха и надежда на всички, като стига до тях екзистенциално и физически там, където са!“.

С тези думи монс. Лусио Адриан Руис, секретар на Дикастерията за комуникация, се изказа на срещата по случай Международния ден на Маркони, отбелязан на 24 април в предавателния център на Радио Ватикана в Санта Мария ин Галерия.

До всички краища на земята  

Монс. Руис припомни, че „това е място, което представлява Църквата по специален начин, „в нейното мисионерско измерение“, защото „се ражда от онази интелигентност на Светия Престол, която съумя да придружава културата във всяка епоха и бе в състояние да присъства във всяка промяна", оценявайки „вътрешната структура на мисионерското поръчение на Възкръсналия Господ: „Идете до всички краища на земята". Място, където „се формира генетиката на великите папи, които пожелаха със словото и с нежността да стигнат до всеки мъж и жена по света, за да донесат поздрава на Възкръсналия: „Мир вам!“.

Мисионерският език на технологията

Всъщност, „ако телата ни имат език, с който се изразяват без думи, технологията също има такъв“, потвърди секретарят на Дикастерията за комуникация. Наистина, „херцовите вълни, при ниски честоти и големи размери, могат да преминат през морета и планини, за да стигат, по обикновен начин, до всеки и навсякъде“. Мисионерска емблема, която стига „там, където словото на Възкръсналия определено е по-необходимо“. В този смисъл трябва да се разбира цялата история на Радио Ватикана, по време на студената война, когато достига до всички страни отвъд завесата, или за възможността да достигне до най-бедните места „без технологична инфраструктура и до най-далечните кътчета на планетата“.

Откриването на "Disaster Recovery" 

При благославянето  на предавателния център в Санта Мария ин Галерия, монс. Руис припомни ангажимента на Дикастерията за комуникация за това седалище и работите, предприети за ремонтирането, заздравяването и реорганизацията на онова, което вече беше налице при създаването на центъра през 1957 г. и в същото време „модернизирайки, завършвайки и включвайки нови синергии и съвременни технологии, които позволяват да лансираме отново мисионерската любов“. През следващите няколко месеца ще бъде инсталиран и сателитен телепорт, докато в събота вече бе тържествено открита малката зала на името на Гулиелмо Маркони, която, свързана чрез оптични влакна с Ватикана, ще действа като “Disaster Recovery”  или следаварийно възстановяване в случай, че главните системи вече не функционират поради сериозни непредвидени явления. През десетилетията, огромното производство на комуникационните съдържания на Светия Престол“, изтъкна Руис, „ни постави проблема за съхраняване във времето на аудио и видео материали, на текстове и документи“, следователно в залата „ще се поместят всички съдържания, както от аналоговия, така и от дигиталния период“.  

Никой не е изключен

Монс. Руис потвърди, че „развитието в ерата на дигиталната комуникация направи възможни други форми и други средства за комуникация, които, заедно с изобретението на Маркони, ни позволяват днес да предоставим на света диверсифициран достъп навсякъде и за всеки. Защото за Църквата Майка никой не е изключен”!

26 Април 2021, 18:10