Търси

Кардинал Кох: днес християните са най-преследваните по света

Председателят на Папския съвет за християнско единство взе участие в икуменическа служба в базиликата „Свети Ватроломей“ на остров Тибър, в Рим, в чест на 106-годишнина от арменския геноцид: „мъченичеството днес - каза той – е икуменическо, и да трябва да говори за истински и същински икуменизъм на мъчениците“.

Бенедета Капели – Светла Чалъкова – Ватикана

Поглед към „великата и кървава мъченическа смърт на арменските християни“ и към мъченическата смърт на множество преследвани днес, само защото са християни; мъченичество, което е знак за любовта, за предаността към Христос и, което може да бъде семе на единство. Това бяха силните теми в проповедта на кардинал Курт Кох, председател на Папския съвет за насърчаване на християнското единство, по време на икуменическата служба, състояла се в римската базилика „Свети Вартоломей“ на остров Тибер, светилище на новите мъченици от ХХ и XXI век, за 106-годишнина от арменския геноцид. На службата присъстваха представители на Арменската апостолическа църква и Арменската католическа църква, членове на други християнски църкви и общности и посланиците на Армения при Светия престол и Италия.

Отличителният белег на християнското мъченичество е любовта

Кардиналът, припомняйки, че Исус преобрази насилието срещу него в любов, предлагайки живота си на кръста, подчерта, че „християнският мъченик се характеризира с факта, не търси мъченичеството, а го приема като последица от своята преданост към вярата в Исус Христос”.

„Следователно – каза кардиналът - отличителен белег на християнското мъченичество е любовта. Тъй като мъченикът прилага на практика победата на любовта над омразата и смъртта, християнското мъченичество се проявява като върховен акт на любов към Бог и към братята и сестрите“.

Икуменизмът на мъчениците

„Съборът -  отбеляза Кох - признава това„ върховно доказателство на милосърдна любов“ не само при мъчениците от Католическата църква, но и в тези от други християнски църкви и църковни общности. Това дълбоко признание се разпространи все повече сред нас, християните, особено през миналия век, в началото на който стана голямото и кърваво мъченичество на арменските християни по време на геноцида над този народ“. Оттогава - добави той - „християнството все повече се превръна в Църква на мъчениците в несравнима степен. Всъщност днес има дори повече мъченици, отколкото по време на християнските гонения през ранните векове. Осемдесет процента от всички, които днес са преследвани заради вярата си, са християни“.

„Християнството е най-преследваната религия в света днес. Тази ситуация води до факта, че днес всички християнски църкви и църковни общности имат своите мъченици. Днес християните не са преследвани, защото са православни или източноправославни, католици или протестанти, а защото са християни. Днес мъченичеството е икуменическо и трябва да говорим за истински и същински икуменизъм на мъчениците“.

Гледайки от тази перспектива – каза още кардиналът – ние възприемаме „основното единство“ сред християните: оттук и пожеланието на кардинала „кръвта на толкова много мъченици днес да се превърне в семе за бъдещото единство на единственото Христово Тяло, разкъсано от толкова много разделения“.

Мъченикът не умира за една идея, а с Христос

„Арменските мъченици - продължи кардинал Кох - отвориха очите ни за тази дълбока визия, в началото на кървавия ХХ век, белязан от двете кървави световни войни. Те ни напомниха, че мъченичеството не е маргинално явление в християнството, а е самата опорна точка на Църквата”. Мъченикът умира от любов, не заради една идея, а „с Христос“, който „вече е умрял за него“.

Арменските мъченици станаха свидетели на това христологично измерение по специален начин. Като членове на държава, която е първата християнска държава в историята, те останаха верни на своята апостолска вяра и отдадоха живота си за Христос.

„Те са в първоначалния смисъл на гръцката дума „martys“ - заключи Кох, - т.е. свидетели, и със сигурност не само вербални свидетели, а също свидетели на вярата“. Накрая кардиналът сподели, също папа Франциск е обединен чрез молитва към икуменическата служба и, че изпраща своята благословия.

В благодарствените си думи към присъстващите архиепископ Хаджаг Варсамян, представител на Арменската апостолическа църква при Светия престол, цитира св. Григорий от Нарек, арменски монах, философ и мистик, провъзгласен през 2015 г. за Църковен Учител от папа Франциск, през 2016 г. също го цитира по време на Икуменическата молитва за мир:

„Спомни си, [Господи, ...] за онези, които в човешкия род са ни врагове, но за тяхно добро: излей прошката и милостта си в тях. [...] Не изтребвай онези, които ме хапят: преобрази ги! Изкорени порочното земно поведение и вкорени доброто в мен и в тях (Книга на оплакванията, 83,1-2).

26 Април 2021, 10:47