Търси

Папа Франциск при откриването на съдебната година във Ватикана, 27 март 2021 Папа Франциск при откриването на съдебната година във Ватикана, 27 март 2021 

Кардинали и епископи във Ватикана ще бъдат съдени наравно с другите

Нов документ Motu proprio на папа Франциск, който променя съдебния правилник на Ватикана. Досега, кардинали и епископи се явяваха пред Ватиканския Касационен Съд, председателстван от кардинал, докато оттук нататък те ще трябва да преминат през първоинстанционния съд, както всички останали. Но за да бъдат съдени, ще е необходимо предварително разрешение от страна на папата.

VATICAN NEWS

Отсега нататък, кардинали и епископи, обвинени в наказателни престъпления от ватиканските магистрати, ако бъдат изпратени на съд,  ще бъдат съдени от Трибунала на държавата Град Ватикан, както всички останали, а не от Касационен съд с председател кардинал, както ставаше досега.  Това е новостта, въведена с документ  Motu proprio на папа Франциск, която променя съдебния правилник на Ватикана, обнародван през март 2020 г. Не се променя обаче необходимостта от предварително разрешение  на папата, за да бъдат изправени пред съда кардинали и епископи.

Промяната в законодателството следва словото, което самият Франциск произнесе при откриването на съдебната година във Ватикана, на миналия 27 март. Папата, в документ под формата на Motu proprio, като цитира казаното тогава, се позова на „приоритетната необходимост (и чрез подходящи законодателни промени) в настоящата процесуална система да бъде показано равенството между всички членове на Църквата и тяхното равно достойнство и позиция, без привилегии, датиращи от времето и вече несъвместими с отговорностите, които са от компетентността на всеки един според църковното устройство (aedificatio Ecclesiae).

Следователно, въз основа на принцип за равенство на всички членове на Църквата, Франциск решава да премахне член 24 от правната система, който предвиждаше, за кардинали и епископи, обвинени в наказателни престъпления в рамките на държавата Град Ватикан, да прибягват до Касационния съд на Ватикана, който съд  се състои от трима кардинали и двама или повече съдии.

Следователно кардинали и епископи, дадени под съд за общи престъпления (несвързани с нарушаването на църковните закони, уредени от каноничното право), ще бъдат съдени наравно с всички, от Ватиканския трибунал, според трите съдебни инстанции.  Наистина, въвежда се нова алинея в член 6 от съдебната уредба:  „В делата, които се отнасят до  кардиналите и епископите, извън случаите, предвидени от канон 1405 § 1, Трибуналът съди с предварително съгласие на папата”.

Това, което остава непроменено, що се отнася до кардинали и епископи, е необходимостта от предварително разрешение на папата,  за да могат те да бъдат съдени. Подобно нещо има и в държавите, в които се предвижда разрешение от страна на парламентаристите, за да може да се процедира в случай, че трябва да бъдат съдени  държавни глави или министри.

man/VatNews

30 Април 2021, 15:51