Търси

Конгрегация за Доктрината на вярата Конгрегация за Доктрината на вярата 

Светият Престол: не могат да се благославят съюзите между хомосексуални лица

Чрез декларация Конгрегацията за доктрината на вярата отговаря отрицателно на възможността за благославянето на хомосексуалните съюзи: „Това не е несправедлива дискриминация, и не се съдят хората“.

Ватикан Нюз

Църквата не притежава властта да благославя съюзи на лица от един и същи пол, което следователно не може да се „счита за позволено“. Това заявява Конгрегацията за доктрината на вярата чрез отговра на представените ѝ „съмнения“. Следователно според Конгрегацията не е допустимо свещениците да благославят хомосексуалните двойки, които искат някакъв вид религиозно признаване на техния съюз. За този отговор бе също информиран папата, който „даде своето съгласие“ за публикуването му и придружаващата го обяснителна бележка, подписана от префекта кардинал Луис Ладария и от секретаря архиепископ Джакомо Моранди.

В произхода на декларацията стоят изявления и някои практики. Документът се помества в рамките на „искрената воля за приема и придружаването на хомосексуални лица, на които се предлагат пътища за укрепване във вярата“, според това, което е установено и от насърчението Amoris laetitia, говорещо за „необходимата помощ“, предлагана на хомосексуалните лица, за да могат „да разберат и изпълнят напълно Божията воля в живота си“. Следователно пастирските проекти и предложения в това отношение трябва да бъдат преценени и сред тях са тези, отнасящи се до благославянето на съюзите.

Основното в текста на Конгрегацията е разграничението между личността и съюза. Отрицателният отговор за благославянето на тези съюзи всъщност не означава осъждане на засегнатите лица, които трябва да бъдат приети „с уважение, състрадание и деликатност“, като се избягва „всякаква несправедлива дискриминация“, както вече беше посочено в документите на учителната власт на Църквата.

Ето и мотивите стоящи в основата на отрицателния отговор от страна на Конгрегацията. Първият се отнася до истината и стойността на благословиите, които са „сакраментални“, литургични действия на Църквата и изискват онова, което се благослява да бъде „обективно предразположено да получава и изразява благодат, според Божиите промисли, вписани в сътворението“. Връзките, дори стабилни, „които включват сексуална практика извън брака, - т.е. извън неразривния съюз между мъжа и жената, отворен за предаването на живота - не отговарят на тези промисли на Бог, дори в такива взаимоотношения  да има положителни елементи". Съображение, което засяга не само хомосексуалните двойки, но и всички съюзи, които включват сексуални взаимоотношения извън брака. Друга причина за отрицателният отговор е риска погрешно да се приеме благословията на еднополовите съюзи с тайнството на брака.

И накрая, Конгрегацията за доктрината на вярата уточнява, че отговорът на „съмненията“ не изключва „благословии да се дават на лица с хомосексуални наклонности, които проявяват волята да живеят във вярност на промислите, разкрити от Бог “, докато обявява за незаконна „всяка форма на благословия, която има тенденция да признава техните съюзи“.

15 Март 2021, 12:20