Търси

Сестра Нурия Калдух-Бенагес Сестра Нурия Калдух-Бенагес 

Богопосветена е секретар на Папската Библейска комисия

Преподавател в Папския Григориански университет, експерт по Свещено Писание, испанската богопосветена Нурия Калдух-Бенагес, от Мисионерките на Светото Семейство от Назарет, назначена от папа Франциск, е първата жена заемаща тази позиция. Тя участва в работата на Проучвателната комисия за Диаконата на жените.

Ватикан Нюз

По волята на папата ново женско присъствие се издига сред високопоставените институционални отговорности на Светия престол. На 10 март сестра Нурия Калдух, първата жена в това си качество, беше назначена за нов секретар на Папската Библейска комисия, постъпила за първи път във ватиканския организъм през 2014 г. и потвърдена миналия януари за нов петгодишен период до 2025 г.

Престижен и наситен Cursus honorum я квалифицира като библеист и в продължение на десет години, тя е преподавател в Папския Григориански университет, където преподава тълкуване на Стария Завет. Наред с други позиции, тя е гост-професор в Папския библейски институт в Рим, сътрудник в Католическата библейска федерация, виден член на специализирани списания, както и на Научния комитет на списание „История на жените“ (Университет във Флоренция) и на поредицата „Tesis y Monografías“, издадена от „Божествена дума“ (Естела). През 2008 г. тя участва като експерт в Синода, посветен на Божието Слово, а през 2016 г. папа Франциск я призова да бъде част от Проучвателната комисия за диаконата на жените (2016-2019 г.).

10 Март 2021, 15:27