Търси

Ватиканският секретар за отношенията с държавите монс. Галахър Ватиканският секретар за отношенията с държавите монс. Галахър 

Монс. Галахър: наказателното правосъдие не е наказание, а помирение

Правова държава, превенция на престъпността и наказателно правосъдие „трябва да вървят заедно", каза монс. Пол Ричард Галахър, ватиканският секретар за отношенията с държавите, във видео-декларация до 14-тия конгрес на ООН на тема предотвратяване на престъпността и наказателно правосъдие

Изабела Пиро – Маня Кавалджиева – Ватикана

„Светият престол е твърдо убеден, че правовата държава, превенцията на престъпността и наказателното правосъдие трябва да вървят заедно“: това заяви монс. Пол Ричард Галахър, секретар за отношенията с държавите, във видео-изявлението, направено по време на 14-тия конгрес на ООН по темата за предотвратяването на престъпността и наказателното правосъдие, който се провежда в японския град Киото от 7 до 9 март. По-специално прелатът припомни, че „прилагането на принципите на правовата държава е от съществено значение за постигане на истинско цялостно човешко развитие“; за това са необходими „не само усилията на полицейските власти, но и ангажираността на обществото като цяло“. Следователно от главно значение е позоваването на факта, че „предотвратяването и реагирането на престъпните дейности е тясно свързано със зачитането и защитата на универсалните човешки права, както на национално, така и на международно ниво“.

Неравенството, корупцията и пандемиите подклаждат престъпленията

Монс. Галахър заяви също, че е наясно с факта, че престъпността се подхранва „с икономическото и социалното неравенство, и с корупцията, като причинява жертви, особено сред онези, които се намират в уязвими ситуации“. Положение, влошено още повече от пандемията Covid-19". В същото време обаче секретарят  за отношенията  с държавите потвърди,  че „предотвратяването на престъпността не трябва да се свежда само до наказателните аспекти“: както бе посочил папа Франциск, „истинската справедливост не се задоволява просто да накаже виновните. Трябва да се отиде отвъд това и да се направи всичко възможно, за да може човекът да се поправи, да стане по-добър и да се образова“.

Принципът на предпазливост и принципът pro homine

Следователно, има два основни принципа, припомнени от монс. Галахър, които наказателно-правните системи трябва да прилагат: първият е „принципът на предпазливост, за да се избегне всякакво посегателство на основните човешки права и свободи“, а вторият е „принципът pro homine (в полза на човека), насочен винаги към защита на достойнството на човешката личност”. Наистина,  той постановява, че всеки орган, принадлежащ на съдебната, законодателната или изпълнителната власт, трябва да прилага закона или неговото тълкуване по най-благоприятен начин за индивида или общността, при всяко издаване на съдебни актове. „Само чрез спазване на тези два принципа, подчерта секретарят за отношенията с държавите,  ще бъде възможно да се постигне наистина възстановително наказателно правосъдие“. Видео-изявлението на прелата завърши с цитирането на апела на папата за „правосъдие, което да хуманизира, истински да помирява, което, чрез възпитателен процес и смело покаяние, да спомогне за рехабилитацията и пълната реинтеграция в обществото на извършителя на престъплението“.

Предишните конгреси

Първоначално планиран за април 2020 г., 14-ият конгрес на ООН за превенцията на престъпността и наказателното правосъдие бе отложен за март 2021 г., поради пандемията Covid-19. Регионалните подготвителни срещи се проведоха през 2019 г. в Азия и Тихия океан, Латинска Америка и Карибите, Западна Азия, Африка и Европа. В края на проявата, се предвижда единна декларация, която да бъде разгледа от специална комисия. Напомня се, че това е един от най-важните конгреси на ООН, като световна среща на политици, експерти, учени, междуправителствени организации и гражданско общество, работещи в сектора. Проявата се провежда на всеки пет години в различни части на света. Първото издание се състоя през 1955 г., с цел идентифициране на нововъзникващи тенденции и проблеми в областта на превенцията на престъпността и наказателното правосъдие, както и да позволи обмен на опит и мнения между всички участници относно правото и разработването на съответните политики .

10 Март 2021, 08:40