Търси

Кардинал Пиетро Паролин, 2021.03.01 Кардинал Пиетро Паролин, 2021.03.01  

Кардинал Паролин: Франциск носи в Ирак надеждата за диалог и възраждане

Ирак се готви да посрещне Свети Петровия приемник. „Папата иска да изпрати послание към бъдещето,“ подчертава държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин в интервю за Ватикан нюз.

Масимилияно Меникети - Димитър Ганчев - Ватикана

Ирак очаква Франциск, който възобновява пътуванията си, като избира да донесе утеха на хората, пострадали през последните години поради преследване, война и насилие, извършени от самозваната Ислямска държава, но също така да продължи да изгражда пътя на братството и големия мост на диалога. За първи път в историята един папа ще посети Ирак. Страната, в която е роден Авраам и в която живее една от най-старите християнски общности, все още има много видими рани от войната и е изправена пред бича на бедността, тероризма и сега Covid-19. Държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин подчертава значението на папската визита, като подчертава неотложността от сътрудничество за възстановяване на страната и заздравяване на всички „рани, за да започне нов етап“:

„Папата подновява апостолическите си поклонничества след доста дълъг период на прекъсване поради спешната епидемиологична обстановка поради Covid-19, като насочва вниманието си към особено страдаща държава, държава, белязана от раните на войната, тероризма, насилието и сблъсъците. Целта и смисълът на посещението е именно да покаже близостта на папата до Ирак и иракчани и да изпрати важно послание: трябва да си сътрудничим, трябва заедно да възстановим страната, за да излекуваме всички тези рани и да започнем нов етап.

Преди три години, посещавайки Ирак, вие казахте, че „християните и мюсюлманите са призвани да осветяват мрака на страха и безмислието“. Какво значение имат тези думи в навечерието на папското пътуване?

Мисля, че тези думи запазват цялата си значимост. Спомням си, че ги казвах в радостния контекст на коледната нощ в халдейската катедрала в Багдад, изпълнена с хора, песни и светлина, въпреки мрачния климат извън нея. Смятам, че те запазват своята актуалност. Преди всичко те са в унисон с мотото на посещението на Светия Отец: „Всички вие сте братя“. Това братство произтича от факта, че сме деца на един и същ баща. Освен това има препратка към Авраам, който е роден в Ирак. Оттам започва неговото приключение след призива на Господ: Авраам, на когото се позовават както християни така и мюсюлмани. Това мото на визитата трябва да се превърне в общ ангажимент. Ето защо казах, че иракчани са призовани да бъдат светлина в мрака и да разсеят тъмнините, съществували тогава, преди две години, и че въпреки положените усилия за тяхното преодоляване, до голяма степен, все още остават.

Това четиридневно посещение ще бъде много интензивно. Папата ще прегърне местната църква и ще участва в междурелигиозна среща в Ур, градът на Авраам, ще посети места свидетели на преследване, мъченичество, но и на възстановяване. Кое е главното в това пътуване?

Главното се крие именно във факта, че папата иска да изпрати послание към бъдещето: това е центърът на папското посещение. Освен преследванията и мъченичеството, има ситуации и реалности, които преживяват определено труден момент. Самата Църква преживява трудна ситуация, междурелигиозният диалог се нуждае от насърчаване. Трудностите обаче могат да бъдат преодолени, ако има добра воля и ангажираност от страна на всички, да се обединят и работят заедно за възстановяването на страната. Вярвам, че главното ще бъде посланието: нека не позволяваме миналото да ни блокира, колкото и негативно да е било, а да гледаме напред с надежда и смелост, за да възстановим Ирак.

Какво е значението на срещата с великия аятолах Ал Систани. Още един стълб за моста на братството?

Със сигурност вярвам в това, имайки предвид също, че Ал-Систани е една от най-символичните и най-значимите личности в шиитския свят. Също така, Ал Систани винаги се е обявявал в подкрепа на мирното съжителство в Ирак и че всички етнически групи, религиозни групи, са част от страната. Това е много важно, защото следва смисъла и посоката за изграждането на онова братство между християни и мюсюлмани, което трябва да характеризира страната. Това е важен момент и мисля, че ще бъде един от най-значимите от посещението на папата в Ирак.

През последните години, поради насилието, над един милион християни принудително са напуснали Ирак. Дали пътуването на папата носи и надеждата за промяна в този смисъл?

Със сигурност, Църквата в Ирак – християни и католици, очакват папата с голямо желание и трябва да бъдат насърчавани да живеят своето християнско призвание в тази трудна действителност. Бих казал, че за християните в Близкия изток това е почти призвание в християнското призвание -  да живеят в тяхната действителност, в тяхната среда и в техните страни. И затова, със сигурност, папата ще насърчи тази Църква да бъде смела, способна да свидетелства, да остане на своето място и засвидетелства своето присъствие. Много пъти сме казвали, че без християни Близкият изток вече не би бил такъв.

Иракското правителство приветства папското посещение, опредлйки го като „послание за мир“. Как се изграждат стабилност, диалог и съжителство след толкова години на опустошение и насилие?

 Това е голямо предизвикателство на което правителството, и разбира се цялото общество, се опитват да отговорят. Затова е важно единството и сътрудничеството. За да се изгради това единство, със сигурност има нужда от прошка и помирение. Трябва да се преодоле миналото, да се гледа напред в тази нова и положителна посока. Наред с това, трябва да се предприемат и някои мерки, например срещу сектантството, което за съжаление все още характеризира големи слоеве от обществото; срещу корупцията, неравенствата и дискриминацията, така че всеки да има своето място и всеки да се чувства гражданин на страната, със същите права, със същите задължения и със същия ангажимент и отговорност да помогне за нейното изграждане. Струва ми се, че това трябва да са основните начини за възстановяване на страната.

Вашето пожелание за това пътуване?

Моето желание е присъствието на Светия Отец, така дългоочаквано и желано, да представлява момент на материално и духовно възраждане за иракския народ и даде отзвук в целия регион, който се нуждае от добри примери. И всичко това под знака на братството, каквото е и мотото „Всички вие сте братя“, с което се осъществява посещението на папата“.

02 Март 2021, 14:50