Търси

Нурия Калдух-Бенагес Нурия Калдух-Бенагес 

"Женското присъствие отваря нови хоризонти в изучаването на Библията"

В интервю испанската библеистка назначена от папа Франциск за секретар на Папската Библейска комисия – първата жена, заемаща тази позиция – изразява своята изненада и благодарност за този избор.

Дебора Донини – Светла Чалъкова – Ватикана

Тя е жена, която посвети страстно своя живот на библейските науки. Преподавател по тълкуване на Стария Завет в Папския Григориански университет, експерт по Свещено Писание, испанката Нурия Калдух-Бенагес, от Мисионерките на Светото семейство от Назарет, участва също в работата на Проучвателната комисия за Дяконата на жените (2016-2019). Миналата седмица тя бе назначена от папата за секретар на Папската Библейска комисия. Родом от Барселона, тя постъпва за първи път във ватиканския организъм през 2014 г. и бива потвърдена през януари т.г. за още пет години до 2025 г. Наред с други длъжности, тя е гост-професор в Папския Библейски институт в Рим, усърден сътрудник на Католическата библейска федерация, водещ член на специализирани списания, както и на Научния комитет на списанието „История на жените“ (Университет във Флоренция) и на поредицата „Tesis y Monografías“, издадена от „Божествено Слово“ (Естела). През 2008 г. тя участва като експерт в Синода, посветен на Божието Слово.

Как приехте назначението си за секретар на Папската библейска комисия и какво е значението да бъдеш жена на този пост?

„Две думи могат да обобщят моята реакция. От една страна, изненада, защото никога не бих си представила да получа това назначение, и от друга страна благодарност към всички онези хора, които ми се довериха. Мисля, че женското присъствие в тази комисия, така както и в други, е положителен и важен елемент, който отваря хоризонти в Църквата“.

Нурия Калдух-Бенагес
Нурия Калдух-Бенагес

Какво означава за вас опита от участието в Проучвателната комисия за Дяконството на жената?

„За цели три години, от 2016 до 2019, се ангажирах, заедно с останалите членове, в проучването на дяконството на жената. И дори получените резултати да се считат по някакъв начин за частични, опитът е много обогатяващ както от интелектуална и църковна гледна точка, така и от човешката. Създадохме отношения на приятелство и сътрудничество помежду ни, които все още продължават. И това смятам за привилегия“.

Свещеното Писание е в центъра на вашите изследвания. Какъв според вас е конкретният принос, който жените могат да донесат, изправяйки се пред изучаването на Божието Слово?

„Тяхната компетентност, техните интереси и тяхната перспектива. Нека разгледаме например изучаването на женските фигури в Библията, техните истории, използването на женски метафори, феминистката херменевтика и много други аспекти. Преди 40 години, когато жените библеисти бяха почти невидими, тези теми и подходи към Писанието не бяха обмисляни в библейските кръгове. Днес обаче те са високо оценени от всички, мъже и жени, а публикациите стават все по-многобройни“.

Нурия Калдух-Бенагес
Нурия Калдух-Бенагес

Вие преподавате Стария завет. Дебора, Естер, Джудит ... Женските фигури са в центъра на тези книги на Библията, като също така показват едно особено и не без значение внимание към жените и значение, което им се приписва в историята на спасението в сравнение с останалите народи по онова време. Каква е визията за жените открояваща се от тези текстове?

„В някои библейски истории, като тези, които цитирате, жените се появяват като истински герои в историята на Израел, с важна мисия, която трябва да изпълнят в полза на народа. В други обаче те са просто инструменти на мъжката власт. В други те са напълно заглушени от авторите. Следователно техните истории не се разказват и следователно не можем да чуем гласа им. Това е основната ни трудност. Освен това библейските текстове - да не забравяме - са много древни текстове, в които жената е описана според архетипите на всяка епоха и според андроцентричната перспектива на авторите“.

16 Март 2021, 12:12