Търси

Vatican News
Папа Франциск участва в съвещание на Съвета по икономическите въпроси, 12.02.2019 Папа Франциск участва в съвещание на Съвета по икономическите въпроси, 12.02.2019 

Светия Престол: бюджетът за 2021 обусловен от пандемията

Папа Франциск прие предвижданията за бюджета за текущата година, очакваният дефицит възлиза на около 50 милиона евро. Ватиканският секретариат по икономическите въпроси уточнява, че въпреки намалението на дейностите и услугите, наложени от Ковид, запазването на работните места „продължава да бъде приоритет“

VATICAN NEWS

Цифрите отразяват трудното време, което преживяват всички администрации в световен мащаб. Светият престол не прави изключение и по отношение на бюджета за 2021 г., който папа Франциск прие въз основа на това, което беше обсъдено и одобрено от Икономическия съвет –  дефицитът, очакван през 2021 г., сред „общи приходи от 260,4 милиона евро и разходи от 310,1 милиона евро, „възлиза на 49,7 милиона евро. В комюникето на  Секретариата по икономическите въпроси  се казва, че бюджетът е „силно повлиян от икономическата криза, причинена от пандемията Ковид-19“.

Консолидиран е фондът на „Обола на Свети Петър“

В нотата на ватиканската дикастерия, разпространена от пресцентъра на Ватикана, се съобщава,  че „за първи път, с цел да се даде по-голяма видимост и прозрачност на икономическите транзакции на Светия престол,  както многократно бе поискано от Светия Отец, бюджетът за 2021 г. консолидира фонда наОбола на Свети Петър“ (волните пожертвувания на вярващите за нуждите на благотворителната дейност на папата) и всички целеви фондове. С приходи от 47,3 милиона евро и плащания в полза на трети лица бенефициенти в размер на 17 милиона евро, Светият Престол предвижда нетно салдо от 30,3 милиона евро от тези фондове. Уточнява се, че ако се изключи „Оболът“ и специалните фондове, дефицитът на Светия Престол ще бъде 80 милиона евро през 2021 г.“.

Усилие за ограничаване на разходите

В комюникето се казва още, че приходите „са намелили с 21% (48 млн. евро) в сравнение с 2019 г., поради намаляването на търговските дейности, услугите и дейностите с недвижими имоти, както и на даренията и помощите". Освен това в нотата се подчертава, че „бюджетът отразява и значителните усилия за ограничаване на разходите (без тези за персонала), намалени с 14% (24 млн. евро) в сравнение с 2019 г.“ и гарантира, че „запазването на работните места продължава да бъде приоритет за Светия Отец в тези трудни времена”.

Разпределение на ресурсите

Накрая в нотата се казва, че „в съответствие със собствената мисия, повечето ресурси на Светия престол през 2021 г. ще бъдат предназначени за подпомагане на апостолските дейности, или 68% от общите разходи, докато 17% са предназначени за управлението на собствеността и други активи, и 15% за администрация и услуги. Ако размерът на даренията остане както се предвижда,  дефицитът ще бъде покрит с използването на част от резервите на Светия Престол“.

man /VatNews

24 Февруари 2021, 08:22