Търси

Жена работеща на полето Жена работеща на полето 

Урбанчик към ОССЕ: насърчаване на икономическото овластяване на жените

Увеличаване на глобалната сигурност, стабилност и устойчиво развитие чрез икономическо овластяване на жените: това поиска монсеньор Януш Урбанчик, постоянен наблюдател на Светия престол към ОССЕ с оглед на 29-ия Икономически и Екологичен форум на организма.

Изабела Пиро – Светла Чалъкова – Ватикана

„Желанието да се защити и насърчи реалното равенство на всяка човешка личност и признаването на взаимното допълване на жените и мъжете остават важни приоритети за Светия престол“. Това посочи монсеньор Януш Урбанчик, постоянен наблюдател на Светия престол към ОССЕ (Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, със седалище във Виена), изказвайки се чрез платформата Zoom на първата подготвителна среща за 29-ия Икономически и Екологичен форум на организма. Ватиканският представител призова по-специално „да се сметне за важен въпросът за икономическото овластяване на жените, тъй като съществуването все още на много форми на дискриминация, накърняващи достойнството и призванието на жената в работната сфера, се дължи на дълга поредица от обусловености , които я ощетяват, опорочавайки нейните прерогативи, маргинализирайки я в обществото и дори свеждайки я до робство”.

Оценяването на жените укрепва мира и социалната сигурност

Позовавайки се на казаното от Свети Йоан Павел II, постоянният наблюдател настоя за „спешната необходимост от постигането на реално равенство във всяка област: равно заплащане за равен труд, защита на работещите майки, справедливост в кариерното развитие, равенство на съпрузите по отношение на семейните права и признаването на всичко, което е част от правата и задълженията на гражданите в една демократична държава“. В същото време монсеньор Урбанчик подчерта, че увеличаването на икономическото и политическото овластяване на жените и насърчаването на тяхното участие в обществения живот „със сигурност ще допринесе за увеличаване на мира и сигурността както в обществото като цяло, така и лоното на семейството, основна социална клетка“.

Рисковете от пандемията Covid-19

Освен това в изказването си архиепископът констатира, че „за съжаление настоящата пандемия Covid-19 потвърди, че участието на жените на пазара на труда все още е крехко: те често са първите, които губят работата си, особено на нископлатени работни места или в неформалния сектор, където представляват мнозинството и им липсва финансова защита и облаги“. Освен това тежестта на домашното образование увеличи натиска върху женския пол, независимо дали има платена работа или не.

Нужно е взаимно допълване между мъжа и жената

Поради тази причина представителят на Ватикана поиска „взаимодопълващо сътрудничество между мъжете и жените“ за изграждането на по-добро бъдеще. Оценяването на женския пол и неговото укрепване „във всяка област на живот и труда - заключи монсеньор Урбанчик - всъщност ще повиши сигурността, стабилността и устойчивото развитие на всички“.

 

16 Февруари 2021, 12:46