Търси

Vatican News
Бедни в Бразилия Бедни в Бразилия  

Монс. Юркович: бедността нараства в най-слабо развитите страни

Постоянният наблюдател на Светия престол към ООН в Женева се изказа по време на 70-ата изпълнителна сесия на Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD), като алармира за отражението на пандемията в най-слабо развитите страни и призова международната общност да не оставя никого назад

Изабела Пиро – Маня Кавалджиева – Ватикана

„Пандемията Ковид-19 оказа силно влияние  върху най-слабо развитите страни, които заедно представляват най-уязвимите икономики в света": това каза архиепископ Юркович в изказването си пред  Конференция на ООН за търговия и развитие, по време на 70-тата изпълнителна сесия на органа, която приключи на 4 февруари.

 „Повече от 1 милиард души живеят в 47 държави, определени в момента като „най-слабо развитите страни“, които представляват по-малко от 1,3% от световния БВП“, каза прелатът, като отбеляза в каква степен тези държави имат икономически и институционни затруднения, „за да реагират на кризи като тази на настоящата пандемия". Наистина, според някои изчисления се счита,  че през 2020 г. тези държави са достигнали „най-лошото ниво на икономическо развитие през последните 30 години, със спад на доходите, широко разпространена безработица и увеличаване на данъчния дефицит“. Но не само това: монс. Юркович подчерта, че в най-слабо развитите страни  „броят на хората, живеещи в крайна бедност, може да се увеличи с 32 милиона, повишавайки нивото на бедност с пет пункта (от 32,5 на 35,7 процента) и по този начин ограничавайки възможностите на тези страни за постигане на целите на устойчивото развитие".

Развитието да не е само икономическо, но и човешко

Затова ватиканският наблюдател обърна внимание на факта, че развитието трябва да се разбира не само като „икономическо“, но и като „цялостно човешко“ развитие, тъй като често богатството расте заедно с неравенствата, „в резултат на което се появяват нови форми на бедност“. Имайки това предвид, постоянният наблюдател насърчи вниманието да се насочи към „някои основни сектора“ за най-слабо развитите страни, а именно „инфраструктури, енергетика, наука, технологии и иновации, както и развитие на частния сектор“. Освен това, в контекста на настоящата пандемия, „е необходимо да се формулират по-ефикасни политики", за да се даде ход на „процес на структурна трансформация, който да доведе до разширяване, задълбочаване и пълно използване на производствения капацитет на най-слабо развитите страни".

Уважаване на културата и характерността на всяка държава

Поради тази причина, обясни представителят на Ватикана, най-напредналите икономики могат „да допринесат за устойчив глобален растеж", като прилагат „проактивна фискална политика и справедлива и подкрепяща парична политика", като по този начин регулират „глобалното финансиране на предприятията". По този начин най-слабо развитите страни „ще бъдат насърчавани и ще могат да изграждат вътрешното търсене“, тъй като справедливото регулиране на финансирането „ще предпази тяхното политическо и фискално пространство от неочаквани шокове“. Освен това постоянният наблюдател на Светия престол подчерта, че настоящата търговска и финансова система, базирана на „един единствен структурен модел“, не е приложима за всички. Всъщност на най-слабо развитите страни трябва да се помогне „да растат и да развиват способностите си, като същевременно се зачита тяхната култура“ и „техните специфични реалности“.

Никой да не бъде оставян назад, в името на общото благо

Пожеланието на представителя на Ватикана бе и това, че „при формирането на икономическото възстановяване в контекста на пандемията", трябва винаги да бъдат гарантирани  „международните мерки за подкрепа, свързани с търговията и насочени към улесняване на интеграцията на най-слабо развитите страни в глобалната икономика". „Да не се оставя никой назад“,  заключи монс. Юркович,  „означава да се приложат ефикасни действия, които да помогнат на най-слабо развитите страни в тяхното реализиране“, действайки „в солидарност и братство, за изграждане на общото благо“.

06 Февруари 2021, 09:02