Търси

Папа Франциск с бежанци по време на Генералната аудиенция, 27.09.2017 Папа Франциск с бежанци по време на Генералната аудиенция, 27.09.2017 

„Към все по-голямо „ние“, тема на следващия Световен ден на мигрантите

Ватиканският пресцентър обяви заглавието, избрано от папа Франциск, за традиционното му послание за 107-ия Световен ден на мигрантите и бежанците, който се отбелязва на 26 септември 2021. В изявлението се посочва, че вдъхновението за темата е енцикликата за всеобщото братство Fratelli tutti.

Ватикан нюз

 „Към все по-голямо „ние“ е заглавието избрано от папа Франциск за традиционното си послание за следващия 107-ми Световен ден на мигрантите и бежанците, който ще се чества в неделя, 26 септември 2021 г. Темата на посланието, съобщава в нота Ватиканския пресцентър, е вдъхновена от неговия призив в енцикликата Fratelli tutti, 35, да се направи така, че "в крайна сметка вече да няма "други", а само "ние". Това универсално "ние" – добавя нотата - трябва да се превърне в реалност, преди всичко в Църквата, която е призвана да създаде общение в многообразието.

Нотата информира, че „папското послание, разделено на шест подтеми, ще обърне особено внимание на грижите за общото семейство, което заедно с грижите за общия дом, има за цел това „ние“, което може и трябва да стане все по-широко и приобщаващо".

 „За да насърчи адекватна подготовка за отбелязването на този ден - уточнява нотата - тази година Секцията мигранти и бежанци на Ведомството за цялостно човешко развитие подготвя комуникационна кампания, чрез която ще бъдат разработени шестте подтеми от Посланието. Ежемесечно, ще бъдат предлагани мултимедийни помагала, информативен материал и размишления от богослови и експерти, които ще помогнат за задълбочаване на темата и подтемите, избрани от Светия Отец".

28 Февруари 2021, 10:15