Търси

Vatican News
Архиепископ Пол Ричард Галахър Архиепископ Пол Ричард Галахър 

Арх. Галахър към ООН: неотменимите човешки права да бъдат защитавани

Във видеопослание до Организацията на обединените нации, ватиканският секретар за отношенията с държавите подчертава естеството на човешките права, които трябва да бъдат спазвани и във връзка с мерките, предприети за ограничаване на текущата пандемия.

О. Бенедикт Маяки – Димитър Ганчев - Ватикана

Ватиканският секретар за отношенията с държавите, архиепископ Пол Ричард Галахър, призова ООН да „преоткрие основите на човешките права, за да ги прилага истински“ в контекста на мерките в извънредната здравна обстановка.  Апелът бе отправен във видеопослание по време на 46-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (UNHRC), която започна в понеделник в Женева, Швейцария. Четириседмичната сесия, която се провежда във виртуален формат поради извънредната здрава обстановка, започна с тридневна среща на високо равнище, на която държавните глави и представители на различни страни и региони.

Повече от година, отбеляза архиепископ Галахър, „пандемията Covid-19 оказа влияние във всеки аспект от живота, причинявайки многобройни загуби на човешки живот и поставяйки под въпрос нашите икономически, социални и здравни системи“. Същевременно „постави под въпрос и нашия ангажимент за защита и насърчаване на универсалните човешки права, потвърждавайки тяхната значимост“.

Правата на човека са безусловни

Прелатът подчерта, че Всеобщата декларация за правата на човека (UDHR) потвърждава, че „признаването на присъщото достойнство на всички членове на човешкото семейство и на равни и неотменни права представлява основата на свободата, справедливостта и мира“. По същия начин Хартата на Организацията на обединените нации утвърждава своята увереност в „основите на правата на човека, в достойнството и стойността на човешката личност, в равните права на мъжете и жените и на големите и малките държави“. Архиепископ Галахър също подчерта, че тези два документа признават една обективна истина: че всяка човешка личност е природно и универсално надарена с човешко достойнство. Тази истина, допълни арх. Галахър, "не е обусловена от време, място, култура или контекст". Признавайки, че този тържествен ангажимент е „по-лесен за произнасяне, отколкото за постигане и прилагане на практика“, ватиканският секретар критично отбеляза  факта, че тези цели „все още са далеч от признаването, зачитането, защитата и насърчаването във всяка ситуация“.

Правата не са отделени от всеобщите ценности

 Архиепископ Галахър продължи, че истинското насърчаване на основните човешки права зависи от основат, от която произтичат. Оттук предупреждението, че всяка практика или система, които третират правата по абстрактен начин - отделно от съществуващите и всеобщи ценности - рискуват да подкопаят смисъла на тяхното съществуване и в такъв контекст институциите по правата на човека стават податливи на „преобладаваща мода, визии или идеологии". Първият ватикански дипломат също предупреди, че в такъв контекст на права, лишени от ценности, системите могат да налагат задължения или санкции, които не са били предвидени от държавата, което може да противоречи на ценностите, които би трябвало да насърчават. Същото се отнася и за създаването на т. н. „нови права, на които липсва обективна основа“, като по този начин държавата „се отдалечава от целта си да служи на човешкото достойнство“.

Правото на живот

Илюстрирайки неделимостта на правата от ценностите, ватиканският секретар приветства факта, че съдържанието на правото на живот е „постепенно разширено, за да противодейства на изтезанията, насилствените изчезвания и смъртното наказание; защита на възрастните хора, мигрантите, децата и майчинството". Той определи това развитие като разумно разширяване на правото на живот, тъй като то се корени в присъщото благо на живота, а също и защото„ животът, преди да бъде право, е преди всичко благо, което да бъде обичано и защитено".

Мерките срещу Covid-19 и човешките права

Засягайки настоящата пандемия Covid-19, арх. Галахър изтъкна, че някои мерки, прилагани от публичните власти за гарантиране на общественото здраве, възпрепятстват свободното упражняване на човешките права. Според него, „всяко решение за упражняване на правата на човека за защита на общественото здраве трябва да произтича от ситуация на строга необходимост“. В този смисъл, „редица хора, попаднали в ситуации на уязвимост - като възрастни хора, мигранти , бежанци, коренно население, вътрешно разселени лица и деца - са непропорционално засегнати от настоящата криза". Затова подобни промени "трябва да бъдат пропорционални на ситуацията, да се прилагат по недискриминационен начин и да се използват само когато не са налични други средства".

Религиозната свобода

Архиепископ Галахър отново подчерта спешната необходимост да се защитава правото на свобода на мисълта, съвестта и религията, като отбеляза по-специално, че „религиозната вяра и нейният израз заемат централно място в достойнството на човешката личност“. Той изрази безпокойство от глобалният отговор на пандемията, която открои, че „това твърдо разбиране за религиозната свобода е подкопано“. Ето защо Светият престол иска отново да подчертае „неотложността на защитата на правото на свобода на мисълта, съвестта и религията“, по-специално религиозната свобода. Поради това епископ Галахър призова за ангажиране на политическите власти с религиозните лидери, за насърчаване на свободата на религията и съвестта.

Човешко братство, многостранност

За да се преборим с опасностите и предизвикателствата, трябва да надхвърлим това, което ни разделя, заключи епископ Галахър. Като припомни думите на папа Франциск в последната му енциклика Fratelli tutti, архиепископ Галахър подчерта тяхната значимост за нашето време: „признаването на достойнството на всяка човешка личност“  позволява да „допринесем за възраждането на всеобщ стремеж към братство“. „Настоящата криза ни предлага уникална възможност да се доближим до многостранността като израз на подновено чувство за глобална отговорност, солидарност, основана на справедливостта и на постигането на мир и единство в човешкото семейство, което е Божият план за света".

24 Февруари 2021, 11:34