Търси

Кардинал Питър Търксън Кардинал Питър Търксън 

Търксън: лекарствените патенти възпрепятстват разпространението на ваксината

Префектът на ватиканското Ведомство за цялостното човешко развитие подчертава значението на улесняването на производството на серума в страните от южното полукълбо и насърчаването на използването на природни лекарства при лечението на вируса.

Еудженио Бонаната – Светла Чалъкова – Ватикана

По повод Световния ден на болните кардинал Питър Търксън коментира провеждащата се кампания за ваксинация. „Сега - предупреждава той - безпокойството е свързано и с качеството на ваксините, тъй като продукти от Китай, Русия, Индия пристигат в различни части на земното кълбо, което поражда съмнения относно тяхната ефективност". Префектът на Ведомството за цялостното човешко развитие се спира на ситуацията в страните с най-неравностойно положение: „Южното полукълбо - казва той - обръща глава на север, за да получи ваксината, пренебрегвайки факта, че тя може да бъде произвеждана директно там“.

Въпрос на глобална сигурност

„Тази система вече не е устойчива“, добавя кардиналът, който призовава международните организации да се намесят, започвайки от Съвета за сигурност на ООН след неотдавнашния призив, отправен заедно с председателя на Caritas Internationalis, кардинал Луис Антонио Тагле. „Настъпи момента ООН да се заеме с този проблем, тъй като сега е ясно, че става въпрос за глобална сигурност". Но също Световната търговска организация може да даде своя принос за разблокирането на въпроса относно интелектуалната собственост, свързана с лекарствата. Тази практика - подчертава той - е пречка за производството на ваксини в страни, различни от тези, които понастоящем притежават патентите“.

Вирусът и естествените лекарства

Кардиналът се позовава на „своята Африка“. В различни страни в континента – разказва – има лаборатории, способни да пуснат ваксината в обръщение, улеснявайки универсалния достъп, за който постоянно призовава папа Франциск. Но това не е всичко. Има и реалности на челна линия в производството на природни лекарства, които биха могли да помогнат за лечението на вируса. Търксън цитира по-специално случая със Сенегал, където такова лекарство е ефективно приложено на хиляди хора. „Няма смъртни случаи“, уточнява, припомняйки, че дори в Германия има структури, ангажирани на същия фронт. „Проучваме – посочва кардиналът - дали е възможно да поръчаме тези продукти и да ги занесем в страни, където ваксината скоро няма да пристигне“.

Документ за психичното здраве

Междувременно Ватиканската комисия Covid-19, създаена от папата и ръководена от кардинал Търксън, гледа с безпокойство към ефектите, причинени от пандемията върху психичното здраве на хората. В този контекст, тя е изготвила документ, който по същество е съсредоточен върху съвместното съществуване в домашните пространства по време на извънредна здравна ситуация. „Това е пастирски и придружаващ документ - посочва кардинала - който има за цел да насърчи онези, страдащи психически от пандемията, и тези, които се грижат за тях“. Това, което се очертава, е, че невъзможността да се излиза навън, особено когато семейството не разполага с много културни и материални ресурси, често води до напрежение, агресия и в някои случаи до форми на насилие“.

10 Февруари 2021, 13:47