Търси

Vatican News
Ваксини за всички Ваксини за всички 

Апел към ООН: никой не трябва да бъде изключен от ваксината срещу Covid

В съвместно комюнике кардиналите Тагле и Търксън настояват за правото на ваксина за всички в тази пандемия. Те се апелират към Съвета за сигурност на ООН за свикването на извънредно заседание.

Джанкарло Ла Вела – Светла Чалъкова – Ватикана

Caritas Internationalis и Ватиканското ведомство за насърчаване на цялостното човешко развитие, с ясно и формулирано изявление, подписано от кардиналите Луис Антонио Тагле, председател на Caritas Internationalis,  Питър Търксън, префект на Ватиканското ведомство, и Алойзиус Джон, генерален секретар на Caritas Internationalis, искат всички държави, особено тези в най-неравностойно положение, да имат достъп до ваксините за справяне с вируса Covid-19, който присъства в света от една година. По-специално, документът, призовава Организацията на обединените нации да се заеме с проблема чрез свикването на специално заседание на Съвета за сигурност. „Пандемията – се чете в текста на документа - разкри наяве нестабилността и уязвимостта на човешкото съществуване“. За да се справи с разпространението на този вирус, човешкото семейство се опита да действа солидарно, чрез спазването на социалната дистанция и изолация, затварянето на границите и масовото използване на дигиталните технологии за комуникация. Папа Франциск често казва, че вирусът ни обедини и само чрез солидарността можем да излезем от тази пандемия.

Без да се прави разлика между богатите и бедните нации

Тази година ваксините са в центъра на вниманието и на много надежди. Богатите държави от Северното полукълбо, които са платили за производството на ваксини, сега очакват възвръщаемостта на инвестициите си. Във ваксината се полагат надежди за пълното възобновяване на икономическия и социален живот. Но този процес доведе до един вид протекционизъм в северната част на света, един вид национализъм, който изоставя южната част на света, където живее по-голямата част от бедното население на планетата. Именно за използването на ваксината - припомня текстът - папа Франциск насърчи хората да се ваксинират, защото това е начин да се упражни отговорността към другите и колективното благосъстояние. Папата подчерта настойчиво, че „всички трябва да имат достъп до ваксината, без никой да бъде изключен заради бедността. Светият престол също ваксинира редица бедни хора. Намираме се в решаващ момент, възможност да изживеем чудото на милосърдието и да спасим глобализирания свят заедно.

Неравен достъп

Неравномерното разпределение на дозите – се чете още - създава проблем за общностите в южната част на света, които имат остра нужда от ваксината. В нашия взаимосвързан свят ваксините трябва да бъдат предоставени справедливо. Обезпокоени сме  - , казват Тагле, Търксън и Джон - за общностите в Африка и най-бедните нации в Латинска Америка и Азия.

Ваксините са средство за почит и спасение на „Дара на живота“. Тъй като целият живот е неприкосновен, никой не трябва да бъде изключен. Бедните, малцинствата, бежанците, маргинализираните са най-изложени на вируса. Грижата за тях е морален приоритет, защото изоставянето им излага на риск тях и общността като цяло, а нашето колективно благополучие зависи от това как се грижим за най-малките. Оттук и насърчението към политическите лидери да гледат отвъд интересите на своите нации и своите политически групи. Тази пандемия е проблем за световната сигурност и заплашва цялото човешко семейство. Справянето с проблема с ваксините от гледна точка на тясна национална стратегия може да доведе до морален неуспех в отговора към нуждите на най-уязвимите по света.

Криза, която трябва да бъде разрешена  в световен мащаб

Настоящата ваксинална криза трябва да бъде разгледана в по-широкия контекст на глобалната здравна ситуация. Много от по-слабо развитите държави все още нямат основните медицински инфраструктури и средства за съхранение на ваксините. Освен това хората в отдалечените селски райони не са осведомени и са изложени на други инфекциозни заболявания, които продължават да са преобладаващи. Ако пандемията излезе извън контрол в Южното полукълбо, това може да доведе до нова глобална хуманитарна криза.

Да се преразгледа дълга на бедните страни

„Дългът на страните с ниски доходи трябва да бъде преразгледан“, посочва Документът, който откроява, че това ще доведе до добродетелен процес за подобряване на медицинските услуги и съоръжения в тези страни. Парите за изплащането на дълга от една бедна държава биха могли да бъдат изразходвани за укрепване на здравната сигурност. Документът изтъква още, че въпросът за патента на ваксините също трябва спешно да бъде разгледан, за да се идентифицира локализираното производство в Африка, Латинска Америка и Азия и да се ускори достъпът до ваксините, преди да е станало късно. Включването на местни участници, особено на религиозни организации, е важно, тъй като те имат основните структури и необходимия контакт с най-уязвимите хора, като мигрантите, вътрешно разселените лица и маргинализираните.

ООН трябва да се намеси за ваксините

В съответствие с наблюденията на Ведомството за насърчаване на цялостното човешко развитие със заглавие „Ваксини за всички: 20 точки за справедлив и по-здравословен свят“, Caritas Internationalis призовава вземащите решения и ООН да действат по следния начин:

- Да свика заседание на Съвета за сигурност, за да се разгледа въпросът за достъпа до ваксините, като глобален проблем за сигурността с твърди политически решения, основани на многостранността.

- Да се предприеме облекчаването на дълга на най-бедните страни възможно най-бързо и да се използват получените средства за подобряване на медицинската и здравна система в тези страни.

- Насърчаване на местното производство на ваксини в различни технически центрове в Африка, Латинска Америка и Азия и предоставянето им през следващите шест месеца, разрешавайки въпроса с патентите и техническото сътрудничество с най-бедните държави.

- Възлагане на финансова и техническа подкрепа на местни организации на гражданското общество, и по-специално на религиозните организации, за да се гарантира подготовката на местните общности чрез повишаване на осведомеността и изграждане на капацитет.

05 Февруари 2021, 12:46