Търси

Ядрени ракети Ядрени ракети 

Архиепископ Галахър: диалог и многостранност за свят без ядрени оръжия

Ватиканският секретар за Отношенията с държавите обяснява ангажимента на Светия престол относно Договора за забрана на ядреното оръжие (TPAN), който влиза в сила от петък, 22 януари.

Ватикан нюз

Използването на атомна енергия за военни цели е „неморално“, както и „притежаването“ на ядрени оръжия. С тези думи на 24 ноември 2019 г. от Мемориала на мира в Хирошима папа Франциск издигна своя глас за свят, окончателно освободен от ядрено оръжие. Единадесет месеца по-късно, миналия октомври, беше ратифициран Договорът за забрана на ядреното оръжие (TPAN), който влиза в сила от петък, 22 януари. Архиепископ Пол Ричард Галахър, секретар за Отношенията с държавите, говори за това пред ватиканските медии.

„До приемането през 2017 г. на Договора за забрана на ядреното оръжие (TPAN) не е имало международен правен инструмент, който изрично да забранява подобни оръжия“, обяснява първият ватикански дипломат. Неговото влизане в сила „затваря тази„ пропаст “между различните видове оръжия за масово унищожение“. Основната цел на Договора "е окончателната забрана на ядрените оръжия, като ги постави в същата категория като другите оръжия за масово унищожение, като химическо и биологично оръжие, които вече са забранени. Този договор поставя също така ядреното оръжие в рамките на оръжията, чието използване и притежание трябва непрекъснато да бъдат заклеймявани и делегитимирани. Това е една от причините Светият престол да се ангажира с влизането в сила на Договора и активно да участва в неговия процес на изготвяне. Много от неговите разпоредби пряко или косвено напомнят за централното място на човешката личност, хуманитарния въпрос и тясните връзки на Договора с мира”.

Архиепископ Галахър подчертава необходимостта от „ангажимента на всички, правителствени и неправителствени участници за противодействие на натиска срещу многостранността и да се преодолеят подозренията и недоверието“. Галахър посочва още един важен аспект, напълно признат в TPAN: значението както на образованието за мир и разоръжаване във всичките му аспекти, така и на повишаването на осведомеността относно рисковете и последиците от ядреното оръжие за сегашното и бъдещите поколения. „Образованието и осведомеността са също две други важни части, които допринасят за изграждането на свят без ядрени оръжия и които изискват ангажимент към значителни инициативи за насърчаване на култура, която отхвърля такива устройства, култура на живот и мир, култура на грижи", допълва външния ватикански секретар.

Относно ядрената заплаха и извънредната ситуация, която светът преживява поради коронавируса, архиепископ  Галахър изтъква, че „пандемията Covid-19 ни учи на много: един от тези уроци е колко е важно да преразгледаме концепцията си за сигурност. Международният мир и сигурност не могат да се основават на заплахата от взаимно унищожение или пълно унищожение, нито на поддържане на баланс на силите или регулиране на отношенията чрез замяна на „силата на закона“ със „закона на силата“. Мирът и сигурността трябва да се изграждат върху диалога и солидарността, справедливостта и цялостното човешко развитие, върху зачитането на основните човешки права, грижите за творението, насърчаването на образователни и здравни структури и изграждането на доверие между хората".

В тази перспектива - заключава Галахър - е необходимо да се премине отвъд ядрената заплаха. Изграждането на свят без ядрени оръжия е част от тази далновидна стратегия, основана на съзнанието, че „всичко е свързано“, в онази перспектива на цялостната екология, така добре дефинирана от папа Франциск в Laudato si“. TPAN върви в тази посока. Тази стратегия може да бъде изградена само чрез диалог, солидно ориентиран към общото благо, а не към защитата на забулени или особени интереси".

21 Януари 2021, 14:42