Търси

Солидарност Солидарност 

Икуменическо общение и междурелигиозна солидарност

В годишната среща между Папския съвет за междурелигиозен диалог и Отдела за Диалог и междурелигиозно сътрудничество към Световния съвет на църквите (ССЦ), бяха обсъдени ефективните начини за разпространение на съвместно създадения документ през трудните месеци на пандемията на COVID-19.

Емануела Кампаниле – Светла Чалъкова – Ватикана

Укрепване в икуменическото общение и засилване на съвместните усилия за насърчаване на междурелигиозния диалог чрез по-широкото приемане и прилагане на документи, по-специално на документа за междурелигиозната солидарност. С тази цел приключи срещата между служителите на Папския съвет за междурелигиозен диалог (ПСМД) и Отдела за диалог и междурелигиозно сътрудничество (ОДМС) на Световния съвет на църквите (WCC). Годишна среща, която тази година - поради пандемията - се проведе онлайн от 19 до 20 януари.

Документът, разработен по време на пандемията

Освен взаимната актуализация на дейностите, извършени от двете институции през 2020 г., страните обсъдиха и ефективните начини за разпространението на Документа „Как да служим на ранения свят в междурелгиозната солидарност: християнски призив към размисъл и действие по време на Covid-19 и след това“, разработен съвместно през трудните месеци на пандемията от Covid-19.

Път, продължаващ повече от 40 години

Този документ, последният от поредица съвместни публикации, свидетелства за приятелството и сътрудничеството в продължение на повече от 40 години в икуменическия ангажимент  за междурелигиозния диалог. Предишните съвместни проекти бяха фокусирани върху междурелигиозния брак (1994-1997), междурелигиозната молитва (1997-1998), африканската религиозност (2000-2004), християнското свидетелство в многорелигиозния свят (2006-2011) и възпитанието в мира (2019).

Намерението

Срещите, провели се по време на Молитвената осводневница за християнско единение, изразяват ангажимента на двете институции да се развиват в икуменическото  общение и укрепването на съвместните усилия за насърчаване на междурелигиозния диалог чрез по-широкото приемане и прилагане на документи, по-специално на  документа за междурелигиозната солидарност

26 Януари 2021, 16:00