Търси

Институтът за религиозни дела (ИОР) известен като Ватиканската банка, 10.08.2019 Институтът за религиозни дела (ИОР) известен като Ватиканската банка, 10.08.2019 

Грешка в изчислението на предполагаемите транзакции от Ватикана в Австралия

Австралийският финансов надзорен орган, който бе говорил за 1,4 милиарда евро, преведени през последните шест години, признава грешката в изчислението: става дума за 6 милиона евро. Светият престол уточнява: „Цифрата, между другото, се дължи на някои договорни задължения и на редовното управление на собствените ресурси“

VATICAN NEWS

Доказана е неоснователността на случая с огромните финансови трансфери, тръгнали от Светия престол към Австралия.  Не става дума за 1,4 милиарда евро  и 47.000 финансови транзакции през последните шест години, а за 6 милиона евро и 362 транзакции. Австралийският център за отчитане и анализ на транзакциите (AUSTRAC), който е австралийският орган за финансов надзор, наистина разпространи  изявление чрез уебсайта на вестник "The Australian", с което призна значителното свръх-изчисляване на потока на тези трансфери. „Смята се, че грешка в компютърното кодиране е в основата на грешното изчисление“, пише AUSTRAC, който бе счел за ватикански и операциите с Италия.

Припомня се, че през последните седмици AUSTRAC, отговаряйки на парламентарно запитване на австралийската сенаторка Кончета Фиераванти-Уелс,  бе потвърдил,  че от 2014 до 2020 година, се оказвали парични суми, изпратени от Ватикана към Австралия, в размер на 1,4 милиарда евро (или 2,3 милиарда австралийски долари), за общо около 47.000 индивидуални трансфера. Огромна цифра, която веднага се бе сторила нереална, както по отношение на количеството пари, така и по броя на операциите, тъй като се оказваше абсолютно несъвместима с операциите на Светия престол.

Последвалите проверки, поискани от Светия престол и извършени от AUSTRAC съвместно с ASIF, Ватиканският орган за финансов надзор и информация, доведоха до значително намаляване на сумата: през последните шест години прехвърлянето на суми от страна на организации, свързани с Ватикана, се изчисляват на 9,5 милиона австралийски долара, или приблизително 6 милиона евро, за общо 362 трансфера, извършени през този период.

В разпространеното от Ватикана прессъобщение се казва, че „Светият престол взема под внимание резултатите от поисканата от него проверка, извършена съвместно от ASIF и AUSTRAC и огромното несъответствие, за което съобщи един австралийски вестник и което се отнася до преди това публикувани данни за финансовите транзакции, извършени от Ватикана към Австралия в периода от 2014 до 2020 г ., или 9,5 милиона австралийски долара, а не 2,3 милиарда австралийски долара, както по-рано посочено". В нотата се казва още, че „цифрата се дължи, между другото, на някои договорни задължения и на редовното управление на собствените ресурси. По този повод, Светият престол потвърждава уважението си към институциите на страната и изразява удовлетворение от сътрудничеството между участващите организации".

man / VatNews

13 Януари 2021, 18:16