Търси

Vatican News

Документален филм за 50 години от Международната Богословска комисия

Реализирано от Vatican Media, видеото описва, с богатството от документи, историческия път и перспективите от работата на католическите богослови в църковната институция, пожелана през 1969 г. от Павел VІ.

Отец Серж-Томас Бонино, почетен генерален секретар

Благодарение на сътрудничеството между Международната богословска комисия (МБК) и ватиканските медии бе създаден документален филм, със заглавие „Международната богословска комисия в нейните 50 години живот: история, път, перспективи“ по случай 50-годишнината от създаването на организма. Излъчен по време на официалното честване на петдесетата годишнина в Рим през декември 2019 г., филмът вече е достъпен и за обществеността, която по този начин ще може да научи повече за тази институция, плод на Втория ватикански събор. Изработен с богати архивни документи (снимки, видеоклипове, откъси от папски речи ...) и придружен от ясен и кратък текст, документалният филм с продължителност около десет минути включва три основни части.

Първата част е от историческо естество и представя първо мотивите, подтикнали свети Павел VІ да учреди през 1969 г. Комисията. Както бе отбелязано от свети Йоан Павел ІІ, основната цел бе тази да се „продължи по постоянен начин тясното сътрудничество между пастири и богослови, характеризиращо работата на Втория ватикански събор, призовавайки в нея богословите от различни части на света“ (св. Йоан Павел II, обръщение към МБК, 1994). Документалният филм проследява някои етапи, които белязали историята на тези пет десетилетия до днес, под председателството на префектите от Конгрегацията за доктрината на вярата, но също така напомня и за някои видни действащи лица , както и пристигането на първите богослови жени през 2004г.

Втората част разглежда методите и преди всичко духа, който ръководи работата на Комисията. Всъщност, „чрез своето съществуване и работа, Комисията предлага свидетелство с голяма стойност за това какво трябва да бъде упражняването на богословието в Църквата“ (св. Йоан Павел II, обръщение към CTI, 1994). Избрани са три ключови думи: „плурализъм“, „колегиалност“ и „еклесиалност“. Плурализмът произтича от международния характер на Комисията: „Характеристика на вашата комисия е нейният международен характер, който отразява католичността на Църквата. Разнообразието от гледни точки трябва да обогати католичността, без да навреди на единството. Единството на католическите богослови произтича от общата опорна точка на единствената вяра в Христос и се подхранва от разнообразието на даровете на Светия Дух. Изхождайки от тази основа и в здравословен плурализъм, различни богословски подходи, разработени в различни културни контексти и с различни използвани методи, не могат да се пренебрегват един друг, а в богословския диалог трябва да се обогатяват и коригират взаимно. Работата на вашата комисия може да бъде свидетелство за това израстване“ (Франциск, Обръщение към МБК, 2014). По същия начин колегиалността свидетелства, че „както за всяко друго християнско призвание, служението на богослова, освен че е лично, е и общностно и колегиално. С други думи, то се упражнява в и за цялата Църква и се живее в знак на солидарност с онези, които са имали същото призвание ”(МБК, Документ „Днешното богословие“, № 45). И накрая, еклесиалността означава, че богословските изследвания зависят от естеството на вярата на Църквата и се поставят в услуга на нейната мисия.

Третата и последна част на документалния филм представя някои от 29-те документа, публикувани от МБК (оттогава е добавен тридесетият, Взаимност между вярата и тайнствата в сакраменталната икономика [2020]). Документалният филм показва колко тясно тези документи са свързани с живота на самата Църква. Така например Документът „Памет и помирение: Църквата и грешките от миналото“ (2000) придружи Големия юбилей от 2000 г. Последните документи за Sensus fidei в живота на Църквата (2014) и Синодалността в живота и мисията на Църквата (2018) , озаряват синодалния път на Църквата днес. Други се изправят пред възникващите проблеми в отношенията между Църквата и съвременните култури, като въпроса за религиозното насилие (Бог Троица, Единството на хората. Християнският монотеизъм срещу насилието, 2014 г.) или настоящите предизвикателства за религиозната свобода (Религиозната свобода за доброто на всички, 2019).

Надяваме се този документален филм да помогне да се опознае от една по-широка аудитория тази дискретна църковна институция, но страстно посветена на доктриналната мисия на Църквата: „Идете и направете ученици на всички народи“ (Мт. 28:19).

26 Януари 2021, 15:32