Търси

Папа Франциск с председателя на МФРСС Жилбер Хоунгбо Папа Франциск с председателя на МФРСС Жилбер Хоунгбо 

Конкретната помощ на Светия престол в борбата с глада

Ватиканският ежедневник „Осерваторе Романо“ информира за решението на Светия престол да предложи значима подкрепа на Международния фонд за развитие на селското стопанство (МФРСС), специализираната агенция на ООН, мобилизираща финансови ресурси за увеличаване на производителността в селскостопанския сектор за изхранване на бедните групи от населението в развиващите се страни. „Международната общност трябва да обедини усилията си за устойчиво и справедливо бъдеще за всички“, пише в писмо ватиканския държавен секретар, кардинал Пиетро Паролин.

„Без прецеденти“, така Международния фонд за развитие на селското стопанство опредили финансовата помощ от 25 хиляди долара, която бе дарена от Светия престол за подкрепата и развитието на дейността на агенцията на ООН за борбата с глада и бедността по целия свят. Давайки новината, публикувана и във ватиканския ежедневник „Осерваторе Романо“, сайтът на МФРСС цитира писмо на ватиканския държавен секретар кардинал Пиетро Паролин, който подчертава значението на инициативата. „Не можем просто да останем в тишина пред толкова много много страдание. Днес, повече от всякога, международната общност трябва да обедини усилията за да подготви и реализира бъдеще, което е устойчиво, приобщаващо и справедливо за всички. Това е, което трябва да направим и е в нашите възможности: да помогнем на най-бедните и уязвими групи от населението на нашия свят“.

От съществено значение е да работим заедно

Новината за приноса на Светия престол бе дадена по време на новата кампания за набиране на средства за МФРСС от страните членки. В този контекст, председателя на агенцията Жилбер Хоунгбо, изтъкна, че е „от съществено значение да работим заедно за пробразяването на нашите хранителни системи и увеличаването на просперитета и благосъстоянието на най-уязвимите селски населения в света“.

 svt/ vatn

14 Декември 2020, 13:03