Търси

Новият уебсайт Fratelli tutti Новият уебсайт Fratelli tutti 

Онлайн нов уебсайт посветен на Енцикликата „Fratelli tutti“

Достъп до него може да се направи чрез сайта на Ведомството за цялостното човешко развитие или директно от линка www.fratellitutti.va. Новият сайт предлага цветна, лесно използваема и богата начална страница, от която могат да се консултират различните секции, да се изтеглят текстове, видеоклипове и най-различни приноси за последната енциклика на папа Франциск. Инициативата е в сътрудничество с Ведомството за комуникацията.

Габриела Черазо – Светла Чалъкова – Ватикана

Да се разпространи широко по света посланието за братството и социалното приятелство на Енцикликата „Fratelli tutti“, задълбочавайки всички аспекти, присъщи на текста и на учителната власт на папа Франциск. С тази цел се ражда специалният уебсайт, посветен на третата Енциклика на папа Франциск, до който се има достъп чрез сайта на Ведомството за цялостното човешко развитие или пряко чрез линка www.fratellitutti.va.

Три езика и бърза консултация

Страницата – както посочва самото Ведомство – е богата на графики и съдържания, лесна за консултация и за сега на три езика (италиански, испански, английски), въпреки че съдържа и множество ресурси и на други езици, сред които френски, португалски, арабски и китайски.

Секциите и материалите на разположение

От началното меню, което в своите пъстри и оранажави цветове припомня книжното издание на Енцикликата, след общо въведение, може да се консултират четирите секции, които винаги са актуализирани: „Енцикликата“: от където може да се изтегли текста на наличните езици и да се проследи видеото от пресконференцията за представянето на документа на 4 октомври, провела се в новата аула на Синода във Ватикана; „Размишления“, включваща коментари и анализ от ръководителите на Ведомството за цялостното човешко развитие, от представители на местните църкви, от представители на международни, религиозни и не, организации, както и от международни експерти. Особено обширна е секцията „Новини“, в която са представени журналистически статии, видео материали и интервюта за „Fratelli tutti“, със специален прозорец посветен на послените новини от Ватикан Нюз, адаптирани по стил към дизайна на уебсайта. Накрая, четвъртата секция „Ресурси“ събира инфографика и други материали за по-задълбочено изучаване и размисъл, като например Молитвата към Създателя, съставена специално за Енцикликата. Също така, страниците съдържат мултимедийна връзка към социалната мрежа Twitter, за директно споделяне на секциите, представляващи интерес.

Скоро други езици и принос на местните Църкви

В процес на подготовка е – уточнява Ведомството – прибавянето и на други езици за различните съдържания на сайта, на секция със видеоматериали, представящи Енцикликата (някои от които са вече видими в YouTube в плейлиста „Fratelli tutti“), и пространство за споделяне на материали, които могат да пристигнат от местните църкви, организации, асоцииации и общности, религиозни и не, като „Инициативи“, насочени към прилагането на посланието, съдържащо се във „Fratelli tutti“

03 Декември 2020, 08:52