Търси

за защита на религиозната свобода за защита на религиозната свобода 

Монс. Галахър: защита на религиозната свобода и на местата за поклонение

Като предаде поздравите на Светия Отец папата, монсеньор Пол Ричард Галахър, секретар за отношенията с държавите на Светия Престол се изказа на 27-та годишна среща на Съвета на министрите на ОССЕ (Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа), проведена за първи път виртуално заради пандемията

Изабела Пиро – Маня Кавалджиева – Ватикана

"Сериозна загриженост" бе изразена от страна на Светия престол чрез изказването на монсеньор Галахър „предвид нарастващия брой терористични атаки, престъпления, вършени от омраза и други прояви на нетърпимост спрямо хора, места за поклонение, гробища и религиозни обекти в зоната на ОССЕ и извън нея“. Прелатът посочи, че това, което прави много от тези актове на насилие „особено жестоки"  е фактът, че са извършени срещу вярващи, „събрали се да се молят": по този начин местата за поклонение, „убежища на мир и спокойствие“,  се превръщат в „места за екзекуция, докато беззащитните деца, жените и мъжете губят живота си само защото са се събрали да практикуват религията си". „И още по-осъдително е“, изтъкна прелатът, „че  някои от тези недостойни  атаки са извършени в името на религията“. Оттук и силният апел на ватиканския представител: „насилието не произлиза от религията, а от нейното невярно тълкуване или от превръщането й в идеология. Насилието, екзекуцията и убийството в името на Бог не са религия, а радикализъм, с който всички трябва да се борят, с всички законни средства".

Да бъдем бдителни срещу дискриминацията е насилието

Монс. Галахър посочи, че като „универсално човешко право“ и „главен фактор“ за сигурността в една държава, свободата на религията и вярата трябва да бъдат защитавани и тяхната защита има като „пряка последица“ защитата на „местата за поклонение". За тази цел ОССЕ трябва „ефективно да се справи с нетърпимостта и дискриминацията спрямо християните, евреите, мюсюлманите и членовете на други религии, без предразсъдъци или йерархии, чрез осуетяване на престъпленията от омраза и справяне с нуждите на сигурност на всички религиозни общности". „Трябва да останем бдителни“, бе предупреждението на прелата, защото „християните продължават да страдат поради предразсъдъци, нетърпимост, дискриминация и насилие“.

Диалог и зачитане на международното право

В същото време представителят на Ватикана насочи погледа си и към други „предизвикателства, които все още тежат върху общата сигурност“, като това на така наречените „замразени конфликти“, които продължават от десетилетия и „изискват решение“. Имайки това предвид, Светият престол насърчи „да продължават действията за мира и справедливостта“ и подкрепи „диалога и зачитането на международното право като средство за разрешаване на конфликтите“. Едновременно с това, монсеньор Галахър призова държавите-членки на ОССЕ да изпълнят поетите ангажименти, тъй като това е знак на уважение и признателност към самата ОССЕ. „Изпълнението на ангажиментите добросъвестно - посочи прелатът - също е от съществено значение, за да се предотврати те да бъдат променени, анулирани или преобразувани чрез неправилно „тълкуване“, застрашавайки правилото за съгласието, основен стълб на ОССЕ“.

Жените, сред най-засегнатите от последиците от пандемията

В своето изказване след това ватиканският секретар за отношенията с държавите се спря на пандемията Ковид-19 и нейните сериозни последици за обществото. Сред тях той цитира появата на „нови форми на бедност“, „трайните последици от икономическата криза“, „липсата на достъп до правилна информация и образование“, както и страданието, причинено от социалната изолация и от нарастването на насилието, особено сред най-уязвимите хора, включително жените. Монсеньор Галахър добави, че пандемията има „неравномерно отражение“, свързано с липсата на икономическа защита и лична сигурност, особено очевидна „в неофициалната трудова заетост“.  

Религиозните общности, носители на солидарност и надежда

Но не само това: секретарят за отношенията  с държавите подчерта, че някои от мерките, наложени от страна на държавите за борба с пандемията, са имали „дълбоки отражения върху различни основни свободи, сред които свободата на изявяване на собствената религия или собствената вяра,  с ограничение и на образователните и благотворителни дейности на религиозните общности". Затова прелатът призова гражданските власти да „бъдат винаги наясно със сериозните последици, които тези разпоредби оказват върху  религиозните общности или вярващите“, тъй като тези последните играят „важна роля за справяне с кризата“ в здравната, социалната, духовната и моралната сфера, „с послания за солидарност и надежда“.

Да се защитава свещеността на живота

Оттук и призивът на монс. Галахър  „средствата и политиките, създадени за подпомагане на най-нуждаещите се по време на спешни здравни ситуации, винаги да се базират на  два основни принципа: включването на всички и защитата на свещеността на човешкия живот". Прелатът посочи в заключение, че все пак  настоящата драматична ситуация може да бъде и възможност, от която да се възползваме, тъй като може съдържа „апел за размисъл върху необходимостта от нова солидарност, от промяна на ума и сърцето".

09 Декември 2020, 10:31