Търси

Св.Св. Кирили и Методий Св.Св. Кирили и Методий 

Кардинал Кох за 40 години от обявяването на Св.Св. Кирил и Методий за съпокровители на Европа

В последния ден на 2020 г. се отбелязва 40-годишнина от обявяването на светите Кирил и Методий за съпокровители на Европа от папа Йоан Павел ІІ с Апостолическото писмо Egregiae Virtutis. Това писмо бе публикувано на 31 декември 1980 г. по повод 100-годишнината от Енцикликата Grande Munos (1880), с която папа Лъв ХІІІ припомня на цялата Църква фигурите и апостолическата дейност на светите братя Кирил и Методий и, по този повод, въвежда техния литургичен празник в календара на Католическата църква.

По повод този юбилей председателят на Папският съвет за насърчаване на християнското единство, кардинал Курт Кох, изразява своите пожелания във видеопослание, в което подчертава, че светите Кирил и Методий, почитани на Изток и на Запад, са за всички нас свидетели на неделимото изначално единство, способни да поддържат заедно различията.

Видеопослание на кардинал Кох

„Мисията на светите Кирил и Методий – посочва във видеопосланието си кардинал Кох – представлява за славянските народи пораждането на едно ново осъзнаване на собствената култура, едно  своеобразно  навлизане в културата чрез новосъздадения писмен език. Като поставят говоримия език в писмена форма и го написаха с азбучни знаци, те го предадоха на онези, от които по-рано са го получили за съхранение. Така Евангелието започва да се изразява на писмения славянски език.

Във Велеград, във Великоморавия, в сърцето на Европа – продължава кардиналът – „Солунските братя донесоха гръцката и византийска традиция, търсейки е получавайки признаването на литургичните текстове на славянски език и на тяхната мисия от Църквата в Рим“.

„Светите Кирил и Методий – завършва посланието си кардиналът – почитани на Изток и Запад, са за всички свидетели за онова неделимо изначално единство, способно да поддържа заедно различията. Нека техният живот да бъде вдъхновение за пътищата на единството и нека тяхното застъпничество да ни го придобие“.

31 Декември 2020, 11:14