Търси

Семейство в молитва Семейство в молитва 

Специална Година за свидетелство на семейната любов

Духовни, пастирски и културни инициативи, за да придружат семействата пред предизвикателствата на нашето време. Това е предложено от Ватиканското ведомство за миряните, семейството и живота, което по този начин възнамерява да подкрепи енориите, епархиите и университетите в честването на годината, пожелана от папа Франциск, и в задълбочаването на Апостолическото насърчение, посветено на семейната любов.

Адриана Мазоти – Светла Чалъкова - Ватикана

В 5-ата годишнина, 19 март 2021 г., от публикуването на Апостолическото насърчение „Amoris Laetitia“ за красотата и радостта от семейната любов, папа Франциск ще открие Годината "Семейство Amoris Laetitia", която ще завърши на 26 юни 2022 г. по повод на X Световна среща на семействата в Рим, на която ще присъства и Светият отец.

Семейството, домашната църква

„Опитът от пандемията – се чете в комюнике на Ведомството за миряните, семейството и живота - подчерта централната роля на семейството като домашна църква и открои значението на връзките между семействата“. Чрез различните инициативи от духовен, пастирски и културен характер, планирани през годината „Семейство Amoris Laetitia“, папа Франциск „възнамерява да се обърне към всички църковни общности в света, като насърчава всеки човек да бъде свидетел на семейната любов“.

Инструменти за формиране на общностите

Ведомството - продължава текстът - ще предостави на енориите, епархиите, университетите, църковните движения и семейните сдружения  „инструменти за семейна духовност, формиране и пасторални действия за подготовката на брака, възпитание в привързаността на младите хора, върху светостта на съпрузите и семействата, които живеят благодатта на тайнството в ежедневието си“. Освен това ще бъдат организирани международни академични симпозиуми „за задълбочаване на съдържанието и последиците от Апостолическото насърчение относно актуалните проблеми, които засягат семействата по света“.

Специален сайт на различни езици

С оглед на откриването на  Годината на 19 март Ватиканското ведомство подготви по-специално информационна брошура, която може да бъде изтеглена от специалния уебсайт: www.amorislaetitia.va. Разработен на пет езика, английски, френски, испански, португалски и италиански, сайтът ще бъде актуализиран с предложенията и инициативите, които постепенно ще се развиват през тази специална година.

Целите на годината "Семейство Amoris Laetitia"

В насърчението на папа Франциск за семейната любов, чието съдържание трябва да бъде разпространено, са изразени целите на годината. Първата е „да накарат хората да изпитат, че Евангелието на семейството е радост, която изпълва сърцето и целия живот“ (AL 200). И, както се чете в брошурата, семейство, което открива и изпитва радостта да има дара и да бъде дар за Църквата и обществото, „може да се превърне в светлина в тъмнината на света“ (AL 66). Втората цел  е „да се възвести, че тайнството на брака е дар и носи в себе си преобразяващата сила на човешката любов". И още: „да се направят семействата главни действащи лица на душепастирската грижа за семействата“ и младите хора „да осъзнаят значението на формирането в истината на любовта и себедаряването“. И накрая, по време на тази специална година се отправя призив за „разширяване на погледа и действията на душепастирската грижа за семействата, така че тя да стане трансверсална, включвайки съпрузите, децата, младежите, възрастните хора и ситуациите на семейна нестабилност“.

Предложения за валоризиране на семействата и придружаването на младите хора

Много са инициативите, предложени от Ведомството за миряните, семейството и живота, които биха могли да бъдат осъществени през годината: от укрепването на душепастирската грижа за подготовката на брака с нови програми на ниво епархия и енория и на придружаването на съпрузите през първите години на брака, организирането на срещи за родителите за възпитението на децата. Но също, популяризирането на срещи за красотата и трудностите на семейния живот, „за да се насърчи – се чете в брошурата, подготвена от Ведомството - признаването на социалната стойност на семейството и създаването на мрежа от семейства и пастири, способни да станат близки в трудни ситуации, чрез възвестяването, споделянето и свидетелството“.  Освен това се предлага да се обърне особено внимание както на двойките в криза, които се нуждаят от придружаване, така и на възрастните хора, за да „преодолеят културата на отхвърлянето и безразличието“, но също и на младите хора. При тях – се чете още  в текста – „са желателни инициативи за размисъл и диалог по въпроси като семейството, брака, целомъдрието, отвореността за живот, използването на социалните медии, бедността, почитта към творението". Препоръчва се също през тази спеицална година да се обърне особено внимание на децата.

Взаимност между семейството и Църквата

Конкретен аспект, който се откроява в контекста на годината "Семейство Amoris Laetitia", е желанието за по-голямо участие на семейните двойки в епархийните и енорийските структури за подготовката на душепастирската грижа за семействата и задълбочаването на обучението на пастирските работници,  семинаристите и свещениците, така че в сътрудничество със семействата, да бъдат на висота да се изправят пред предизвикателствата на днешния свят. „За тази цел - подчертава текстът на Ведомството - ще бъде важно да се задейства взаимността между„ семейството-домашна Църква и Църквата, така  да се преоткрият и оценят взаимно като незаменим дар един за друг“ и Църквата да се превърне все повече в „семейство от семейства“. Накрая е важно "да се насърчава естественото мисионерско призвание на семействата, организирайки моменти за формиране в евангелизацията и мисионерски инициативи", възползвайки се от поводи, като обучението в тайнствата на децата, браковете, годишнините или други важни литургични моменти.

27 Декември 2020, 12:32