Търси

Бягството в Египет на Светото Семейство от Назарет Бягството в Египет на Светото Семейство от Назарет 

Дарът на индулгенцията в Годината на свети Йосиф

Декрет на Апостолическата пенитенциарна служба предлага възможността до 8 декември 2021 г. да се получат специални индулгенции, свързани с фигурата на свети Йосиф, „глава на небесното семейство от Назарет“. Особено внимание се обръща на страдащите в това време на пандемия

Бенедета Капели – Светла Чалъкова – Ватикана

Свети Йосиф е съкровище, което Църквата продължава да открива. Този красив образ се съдържа в Декрета на Апостолическата пенитенциарна служба, подписан от кардинал Мауро Пиаченца, в който се очертава фигурата на „пазителя на Исус“. На него папа Франциск посвети специална Година, в 150-годишнина от обявяването му за покровител на Универсалната църква. Оттук решението на Пенитенциарната служба, в съответствие с волята на папата, да отпусне пленарна индулгенция до 8 декември 2021 г. според обичайните условия: сакраментална изповед, Евхаристийно причастяване и молитва според намеренията на папата.

Да размишляваме върху свети Йосиф

Вярващите, участващи в Годината на свети Йосиф „с душа, откъсната от всеки грях“, ще могат да получат индулгенцията посредством различните начини, изброени от Пенитенциарната служба в Декрета.

Който размишлява „за поне 30 минути молитвата над „Отче Наш“, или участва в духовни упражнения, дори еднодневни, предвиждащи размисъл над фигурата на свети Йосиф, ще може да се възполза от този специален дар. „Свети Йосиф, истински човек на вярата ни приканва – се чете в декрета – да преоткрием синовната връзка с Отца, да подновим предаността към молитвата, да се вслушаме и отговорим с дълбоко проникновение на волята Божия“.

Индулгенция може да се получи и извършвайки „телесно или духовно милосърдно дело“, по примера на свети Йосиф, „пазител на тайната Божия“, който „ни подтиква да преоткрием стойността на тишината, на благоразумието и лоялността при изпълнението на личните задължения“. Добродетелта на правдата, практикувана от Йосиф е „закон на милосърдието“, а „милосърдието на Бог е това, което реализира истинската справедливост“.

Молитва в семейството

Молитвата на Броеницата в семейството и между сгодени двойки е също един от начините да се получи индулгенцията. Свети Йосиф бе съпруг на Мария, земен баща на Исус и пазител на семейството от Назарет, там разцъфна неговото призвание. Оттук поканата от страна на Апостолическата пенитенциарна служба към християнските семейства да създадат „същия климат на съкровено общение, на любов и молитва, който се живееше в Светото Семейство“.

За един достоен труд

Онзи, който ще обърне с доверие поглед към „занаятчията от Назарет“, за да намери работа, и за да може тя да бъде достойна за всички, ще може да получи индулгенцията, която ще бъде дадена и на онзи, който „ежедневно поверява своята дейност на закрилата на свети Йосиф“. Именно на 1 май 1955 г. папа Пий ХІІ установява празника на светеца „с намерението всеки да признае достойноството на труда и да вдъхнови социален живот и закони, основани на справедливото разпределение на правата и задълженията“.

Молитва за страдащата Църква

Декретът на Апостолическата пенитенциарна служба предвижда индулгенция „за вярващите, които молят Литанията на свети Йосиф (за вярващите от латинския обред) или Акатиста на свети Йосиф, изцяло или на половина (за вярващите от византийски обред), или каквато и да е друга молитва към свети Йосиф, присъща на другите литургични традиции“. Молитви, които ще бъдат в полза за „преследваната Църква ad intra и ad extra и за облекчение на всички християни, които страдат от всякакви форми на преследване", тъй като, както гласи текстът, „бягството на Светото семейство в Египет ни показва, че Бог е там където човек е в опасност, където човек страда, където бяга, където е отхвърлен и изоставен“.

Един универсален светец

Други начини за получаването на пълната индулгенция се отнасят до „всякакъв вид легитимно одобрена молитва или благочестиво дело в чест на свети Йосиф“, като например – пояснява Пенитенциарната слубжа  - молитвата „На теб, от Блажени Йосифе“, особено на „празниците 19 март и 1 май, на празника на светото Семейство на Исус, Мария и Йосиф, в неделята на свети Йосиф (според византийската традиция), на 19 число на всеки месец и всяка сряда, ден посветен в памет на светеца според латинската традиция.

В Декрета се припомня универсалното покровителство на Йосиф над Църквата, цитирайки думите на света Тереза Авилска, която го смяташе, повече от другите светци, за способен да се притече на помощ в много нужди. „Една обновена актуалност за Църквата от нашето време, в отношение на новото християнско хилядолетие“, откроява свети Йоан Павел ІІ за фигурата на свети Йосиф.

Утеха в пандемията

Особено внимание се отделя на онези, които страдат в тази коронавирусна криза. В Декретът се отбелязва, че „дарът на пълната индулгенция се разпростира особено за възрастните, болните, умиращите и всички онези, които по законни причини не могат да излизат от дома си. Онзи, който измоли „милостиво деяние в чест на свети Йосиф, поднасяйки с вяра на Бог болките и трудностите в живота“, ще може да получи този дар „с душа откъсната от всеки грях и с намерението да изпълни, веднага щом е възможно, трите обичайни условия, в своя дом или там където е възпрепятстван“.

Ролята на свещениците

Накрая Декретът призовава свещениците да „се предлагат с готовност и щедрост за отслужването на тайнството на Покаянието и раздавайки често Светото Причастие на болните“.

08 Декември 2020, 16:12