Търси

Свещеници в Азия. Свещеници в Азия. 

Увеличава се броят на свещениците в Африка и Азия

Централната статистическа служба на Църквата анализира как се е променял броят на свещениците в света, в периода от 2013 до 2018 година: общо те са 414 хиляди, като спадът като цяло е съвсем лек (0,3%). През разглеждания период са ръкоположени 43000 свещеници, половината от които разпределени по равно между африканския и азиатския континенти

Публикуваният Статистическия годишник на Църквата за 2018 г., дава възможност да се проследят статистическите и динамични характеристики на свещениците в различните църковни контексти от 2013 до 2018 г.

Диференцирането на анализа както териториално, така и според духовенството, към което принадлежат свещениците (епархийски и религиозни), може да бъде повод за размисъл.

Броят на свещениците в света е намалял през времето от 2013 до 2018 г., като от 415.348 в началото на периода, е станал 414.065 в края на разглеждания период, с намаление от 0,3%, концентрирано в последната част на този период. Като контратенденция спрямо средните световни данни, увеличението на броя на свещениците  в Африка и Азия е доста утешително, съответно с + 14,3% и + 11,0% (и с увеличение от над 2200 единици само през 2018 г. ), докато Америка остава в почти стационарно положение , средно с около 122 000 броя свещеници.  

Ако се раздели общия брой свещеници  между диоцезални и религиозни, могат да се видят много различни тенденции.

Ако се погледне направеният анализ по континенти, се отбелязва, че религиозните свещеници са намалели в Европа (8,3%), в Америка (6,7%) и в Океания (3,1%), докато те са се увеличили в Азия (+12, 8%) и в Африка (+ 9,7%). Слабото подобрение в общия брой епархийски свещеници, от друга страна, се дължи на бързото разширяване на епархийското присъствие в Африка (където броят на епархийските свещеници се е увеличил от 2013 до 2018 година с 16,4%), в Азия (където ръстът е  от 10,8%) и на американския континент без Северна Америка (+2,2%), докато обратно, Европа показва нетно намаление (-6,7%).

Процентното разпределение на свещениците по континенти показва значителни промени през разглежданите пет години. В Европа, макар и да държи най-високият дял, броят на свещениците е намалял значително с течение на времето: през 2013 г. над 184 хиляди свещеници представляват 44,3% от общия брой на църковната група, докато пет години по-късно този брой спада на 41,3%. Това се дължи главно на рязкото намаляване на религиозните свещеници, чийто брой е спаднал повече отколкото този на диоцезалните.  Обратно, Африка и Азия се утвърдиха, стигайки до 25,7% от общия брой в света, след като през 2013 г. те са били 22,9% и това е благодарение на засиленото присъствие на епархии в двата континента. Америка запазва във времето  около 30%, докато Океания остава относително стабилна  с дял малко над 1,1%.

През периода 2013 - 2018 г., свещеническите ръкополагания са били общо над  43000, като Америка представлява 28,3% от общия брой, следвана от Африка (25,5%), Азия (25,2%), Европа ( 20,3%) и от Океания (само останалите 0,7%).

Сред факторите, влияещи на намаляване на свещеническата структура, се отбелязва, че между 2013 и 2018 г., броят на смъртните случаи сред свещениците е бил приблизително с 4000 по-малко от ръкоположенията, като в цял свят е  надхвърлил 39000.  В Европа, за която е характерно много по-възрастно свещеническо тяло, смъртните случаи надвишават ръкоположенията с почти 15000 единици и са 23365. Те обаче се компенсират от положителното изчисление, регистрирано като цяло в Азия и най-вече в Африка, където средната възраст на свещениците е по-ниска. И накрая, демографската равносметка в Америка е почти равностойна.

man / VatNews

28 Ноември 2020, 12:10