Търси

Статуята на Свети Петър пред ватиканската базилика. Статуята на Свети Петър пред ватиканската базилика. 

Папата реорганизира управлението на фондовете във Ватикана

Фондовете, управлявани от Държавния секретариат на Ватикана, скоро ще бъдат управлявани от службата за Администрацията за наследството на Светия престол (APSA) и контролирани от Секретариата за икономика (SPE). Това съобщи директорът на Ватиканския пресцентър Матео Бруни.

Ватикан нюз

Решението е взето на среща под председателството на папата - допълни Бруни -  проведена на 4 ноември в присъствието на държавния секретар Пиетро Паролин, заместник -държавния секретар монс. Едгар Пеня Пара, генералният секретар на Губернаторството на държавата-град Ватикан монс. Фернандо Вергез, председателят на службата за Администрацията за наследството на Светия престол (APSA) монс. Нунцио Галантино и префекта на Секретариата за икономика (SPE) отец Хуан Антонио Гереро. Целта на срещата бе да се насърчи изпълнението на поисканото от папа Франциск в писмо до държавния секретар миналия август, относно прехвърлянето на административното управление на фондовете на Държавния секретариат към APSA и техния контрол от SPE.

„На същото заседание - каза Бруни - папата създаде Комисията за преход и контрол, която влиза незабавно в действие, за да завърши през следващите три месеца разпоредбите от писмото до държавния секретар. Комисията се състои от заместник-държавния секретар, от председател на APSA и префекта на Секретариата по икономика“.

В писмото до кардинал Паролин, папа Франциск обяснява, че решението се помества в контекста на реформата на Курията с цел „по-добра организация на икономическите и финансовите дейности, продължавайки линията на управление, която според желанията на всички е да бъде по-евангелска“. Франциск определя, че „от първостепенно значение“ е мисията на всеки икономически и финансов субект да бъде ясно дефинирана „с цел да се избягне ненужно и вредно припокриване, фрагментиране или дублиране“.

„Несъмнено, Държавният секретариат най-тясно и пряко подкрепя действието на папата в неговата мисия, представляваща важна отправна точка в живота на Курията и на отделите към нея – се чете в писмото. Не изглежда обаче необходимо или целесъобразно Държавният секретариат да изпълнява всички функции, които вече са възложени на други ведомства“. Поради това, папата препоръчва „принципът на субсидиарност да се прилага и по икономически и финансови въпроси, без да се засяга специфичната роля на Държавния секретариат и важната задача, която изпълнява". Поради това, Държавният секретариат „ще прехвърли управлението на всички финансови фондове и активи на недвижими имоти на APSA, което при всички случаи ще запази сегашното си предназначение.

Освен това, в писмото папата обръща особено внимание на „инвестициите, направени в Лондон и фонда Centurion, от които е необходимо да се излезе възможно най-скоро или се разпореждат по такъв начин, който изключва всички репутационни рискове".

Папата установява, че „всички средства, управлявани до настоящия момент от Държавния секретариат, ще бъдат включени в консолидирания бюджет на Светия престол“ и че по икономически и финансови въпроси Държавният секретариат ще работи „посредством бюджет, одобрен чрез обичайни механизми, с подходящите процедури, изисквани от всяко ватиканско ведомство, с изключение на въпроси подлежащи на секретност, одобрени от Комисията, назначена за тази цел".

Държавният секретариат „няма да носи отговорност за надзор и контрол за нито един орган на Светия престол, нито на свързани с него служби“, се казва още в папското писмо. Имайки предвид, че Държавният секретариат не трябва да администрира или управлява активи, „ще бъде подходящо той да предефинира своята административна служба или да прецени необходимостта за своето съществуване“.

 

 

 

 

05 Ноември 2020, 16:16