Търси

FILES-US-VATICAN-RELIGION-POPE-CHILDREN-ABUSE FILES-US-VATICAN-RELIGION-POPE-CHILDREN-ABUSE 

Докладът за Маккарик, болезнен случай от който Църквата извлича поуки

Светият престол публикува доклада за случая с бившия кардинал архиепископ на Вашингтон, подал оставка от духовен сан. Кардинал Паролин: бяхме водени от търсенето на истината, така че грешките от миналото вече да не се повтарят.

Днес бе публикуван Докладът за запознаването и процеса на вземане на решения на Светия престол относно бившия кардинал Теодор Едгар Маккарик (от 1930 до 2017 г.), който Държавният секретариат изготви от името на папата. Обемистият текст е резултат от двугодишна работа.

Докладът отговаря на поетия от папа Франциск ангажимент за задълбочено разследване на случая Маккарик, виновен за сексуални злаупотреби с непълнолетни и възрастни, а също така представлява акт на неговата загриженост към американската католическа общност, наранена и объркана от случая.

От докладът изпъкват няколко важни елемента. Първият се отнася до допуснатите грешки, позволили на човек, отговорен за такива престъпления, да достигне високи позиции в йерархията: грешки, които вече доведоха до въвеждането на нови норми в Църквата, за да попречат случая да се повтаря. Вторият елемент се отнася до липсата, до 2017 г. на подробни твърдения относно насилие над деца, извършено от Маккарик. Първото обвинение, свързано с насилието над непълнолетни, е това отпреди три години, което доведе до незабавното откриване на канонична процедура, завършила с двете последващи решения на папа Франциск, с които премахна кардиналската титла на Маккарик, а след това бе лишен от църковен статус.

Този случай е болезнена страница, от която можем да се поучим. Може да се прочетат някои от мерките, предприети от папа Франциск след срещата на върха за защита на непълнолетните през февруари 2019 г. в светлината на този случай, включително отмяната на папската тайна за случаи на сексуално насилие.

„Комплесното разследване беше интегрирано и с информация, получена от интервюта със свидетели и хора, информирани за фактите, за да се получи възможно най-пълна картина и по-подробни и точни познания за съответния случай“. „Както направи папата, аз също успях да видя свидетелствата на жертвите на които се основава Докладът и които са депозирани в архивите на Светия престол“, обяснява кардиналът, според когото „техният принос е основен". „Както се вижда от размера на доклада и количеството на съдържащите се документи и информация, ние бяхме водени от търсенето на истината, предлагайки полезни материали, за да отговорим на въпросите, повдигнати от историята“, посочва Паролин, цитирайки писмото на папата относно насилието над деца, изпратено до „Божия народ“ през август 2018 г. Прочитът на целия документ не е достатъчен, заявява кардинала относно съдържанието на разследването, което отне две години работа и сега е публично достояние: „Само от цялостната визия и познание, в тяхната цялост и от процесите на вземане на решения относно бившия кардинал Маккарик, ще бъде възможно да се разбере какво се е случило“.

 

„От прочита на документа ще стане ясно, че всички процедури, включително тази за назначаването на епископи, зависят от тяхната ангажираност и почетност“, обяснява Паролин, припомняйки, че „нито една процедура, дори и най-усъвършенстваната, съдържа грешки, защото включва съвестта и решенията на мъжете и жените". Но докладът, според кардинала, „ще има ефект и в това: да направи всички, които правят такъв избор, по-добре да осъзнаят тежестта на своите решения или пропуски. Това са страници, които ни водят до дълбок размисъл и ни карат да се  запитаме какво можем да направим повече в бъдеще, като се поучим от болезнените преживявания от миналото”.

„Болката се придружава от надежда. Наред с по-ефективните норми, ние се нуждаем от обръщане на сърцата, за да не се повтарят тези явления – допълва кардинал Паролин. Необходими са убедителни пастири, които известяват Евангелието и всички трябва да осъзнаем, че това е възможно само с благодатта на Светия Дух, доверявайки се на думите на Исус: „Без мен не можете да направите нищо“.

10 Ноември 2020, 14:58