Търси

Vatican News
Католиците по света Католиците по света 

Увеличават се католиците по всички континенти, но не и в Европа

Данните за кръстените през петгодишния период 2013 - 2018 г. са публикувани в Статистическия годишник на Църквата. Значително е тяхното увеличение в Африка, спрямо растежа на световното население, по-малко е в Азия, Америка и Океания, докато Старият континент е в застой.

Амедео Ломонако – Маня Кавалджиева – Ватикана

Изминалите пет години, като се започне от началото на понтификата на папа Франциск, са периодът, проучен в Статистическия годишник на Църквата. Кръстените католици на световно ниво в периода от 2013 до 2018 година са се увеличили от малко над един милиард и 254 милиона, на около един милиард и 329 милиона, тоест завишение  от 6%. Сравнявайки тези данни с увеличението на световното население, което през същия период от седем милиарда и 94 милиона е станало 7 милиарда и 496 милиона, се забелязва, че относителното присъствие на католиците леко се е завишило (от 17,68% на 17,73% ).

Разпределението по континенти

Географският анализ на промените в разглеждания период показва значително увеличение с около 18% на католиците в Африка, континентът,  увеличил населението си с малко над 15%. Сравнението между двата процента подчертава колко ефикасна е била пастирската дейност в африканските страни. И на американския континент нарастването на католиците е по-високо от това на населението (4,6% срещу 4,4%). На завишението на азиатските католици в сравнение с това на населението (7,6% срещу 4,4%), в Европа се противопоставя спад на католиците от 0,4% спрямо  малкото увеличение на населението от 0,2%. Докато в Океания се регистрира чувствително завишение на католиците по отношение на населението (9,6% срещу 8,1%).

Увеличават се католиците в Африка и Америка

Броят на католиците в края на 2018 г. е коренно различен в различните географски райони: той варира от 63,7% католици сред населението на Америка, до 39,7% в Европа и до 3,3% в Азия. Ако присъствието на католици на световно ниво се оказва  почти стационарно във времето, във  всеки един континентален регион и по-специално в Африка и Америка има тенденция към бавен растеж. Привидно противоречивият резултат вероятно се дължи на демографското надмощие на Азия, където католическото присъствие изглежда малко.

18 Октомври 2020, 11:30