Търси

Мисионер в Бразилия Мисионер в Бразилия 

Световен мисионерски ден: мисията във време на пандемия

Многобройни са евангелизаторските инициативи в петте континента и в „дигиталния континент“ с оглед на предстоящия Световен мисионерски ден, който ще се отбележи на 18 октомври. Всички сме призовани да участваме активно в мисията на Църквата, според мандата на Исус, чрез молитвата и конкретната помощ.

Адриана Мазоти – Светла Чалъкова – Ватикана

В началото на месец октомври, по традицията посветен от Църквата на мисионерското дело, и по повод празника на света Тереза от Лизьо, покровителка на мисиите, архиепископ Протази Рукамбва, родом от Танзания и секретар на Конгрегацията за евангелизацията на народите, припомния, че мисионерите винаги са близо до страдащите, особено с въздействието на глобалната криза. „Това е подходящ момент за мисията – посочва той – днес сме призовани да възвестяваме и даряваме любовта на Бог, преди всичко където има страдание, нищета и отчаяние“.

Мисионерският ангажимент по време на пандемията

Цитирайки посланието на папа Франциск за Деня със заглавието „Ето ме, прати мен“, архиепископът припомния, че „в един контекст, дълбоко белязан от пандемията от Covid-19, не трябва да се обезкуражаваме, защото мисията не е плод на човешките способности, а принадлежи на Бог: Светият Дух е главното действащо лице“. Въпреки трудностите, причинени от пандемията, по целия свят продължава ангажимента за повишаване на осведомеността относно специалните волни дарения на 18 октомври, съставляващи Всеобщия солидарен фонд и, които Папските мисионерски общества събират всяка година за подкрепата на дейността на местните църкви. През 2020 г., - посочва комюнике, разпространено от Конгрегацията за евангелизацията на народите и Папските мисионерски общества – приносът беше изразен и чрез специалния Кризисен фонд, създаден от папата към Папските мисионерски общества, в помощ на общностите, засегнати от Covid-19.

Световният мисионерски ден в петте континента

За Деня, Африка се подготвя със срещи и моменти на молитва и формиране, без да се забравя възвестяването на Словото чрез визитата на многобройните мисионери и богопосветени в отдалечените селища. В Америка е значителен ангажимента на Папските мисионернски общности в производството на материали за анимацията, както отпечатани, така дигитални, за повишаване на осведомеността на енориите, движенията и асоциациите относно важността както на личното дарение, така и на молитвата. В Азия местните общности, засегнати от вируса, показват голяма устойчивост, вкоренена във вярата, изпитвайки любвеобилното присъствие на Христос, както свидетелства отец Петер Сусейманикам, свещеник от диоцеза на Танжавур, в индийския щат Тамил Наду. В Океания, специални мисионерски инициативи обвързват и виждат като главни действащи лица преди всичко младежите. В Европа националните дирекции на Папските мисионерски общности подготвиха хартиен и дигитален материал, който да помогне на християнските общности да живеят също личното измерение на мисията: „Ето ме, прати мен!“.

Повишаване на осведомеността на общностите и чрез медиите

Забележително е на глобално ниво – продължава комюникето -  ехото на Световния ден на мисиите в средствата за масово осведомяване, с истински комуникационни кампании, като в Канада, Швейцария или Австралия, и благодарение на телевизионни или радио предавания на живо, които ще бъдат излъчени на 18 октомври в Полша, Испания, Малта и Ирландия. През целия месец октомври, Броеницата ще бъде молена от хиляди общности, „от разстояние“ или „присъствено“. На 7 октомври, по вълните на „Радио Мария“, бе излъчена „Световна Броеница“ едновременно по всички радиостанции „Радио Мария“ по света, която бе предавана пряко от светилището на Кибено в Руанда.

Молитва и благотворителност за Деня

Публикуваният текст по повод Световния мисионерски ден, цитира в заключение думите на папата в неговото послание. „Честването на Световния мисионерски ден означава също да се потвърди как молитвата, размисъла и материалната помощ от вашите дарения са повод за активното участие в мисията на Исус в неговата Църква. Изразената благотворителност във волните дарения по време на литургиите през третата неделя на октомври има за цел да подпомогне мисионерската дейност, извършвана от мое име от Папските мисионерски общности, за посрещането на духовните и материални нужди на народите и на Църквите по целия свят за спасението на всички“.

11 Октомври 2020, 21:21