Търси

Колонадата на площад "Свети Петър" Колонадата на площад "Свети Петър" 

Светият престол засили надзорът над финансовите потоци

Ватиканският пресцентър публикува Декрет на председателя на Губернаторството на държавата-град Ватикан, кардинал Джузепе Бертело, с който се нанасят поправки на Закон ХVІІІ, от 8 октомври 2013 г., относно прозрачността, надзора и финансовата информация. Промените се поместват в процеса на реформа, пожелан от папа Франциск, за да може управлението на ватиканските икономически ресурси да бъде все по-коректно и прозрачно.

„Със сега нанесените промени на Закон ХVІІІ от 2013 г. е приложена 5-та директива на Европейския съюз за предотвратяване и борбата с прането на пари и финансирането на тероризма и са усъвършенствани някои разпоредби, свързани с 4-та директива. Бих искал също да подчертая как бе използвана възможността да се прехвърли към този закон важният напредък, постигнат през последните години, за да се направи надзорната дейност все по-ефективна, преди всичко чрез засилване на механизмите за сътрудничество между различните заинтересовани органи", посочва в интервю пред Ватикан Нюз Кармело Барбагало, председател на Органа за финансова информация (Aif), компетентната институция на Светия престол и на държавата-град Ватикан за борбата с прането на пари и финансирането на тероризма.

„Последните промени на Закон ХVІІІ – прибавя Барбагало – се поместват  в общата стратегия, целяща да направи управлението на финансите на Ватикана все по-прозрачно, в рамките на интензивен и координиран контрол. Това е процес, който е подложен на ускорение, започвайки от 2010 г. с раждането на Органа за финансова информация и, който намира своя най-скорошен и важен израз в папския документ под формата на Motu proprio от 1 юни и в Наредбата от 19 август 2020 г. относно процедурите за възлагане на обществени поръчки и задължението за докладване на съмнителни дейности от страна на доброволчески организации и юридически лица. В съответствие с този процес, със Закон ХVІІІ бяха допълнително засилени защитните и контролни механизими над субектите, които, при изпълнението на своите благородни цели, са по различен начин засегнати от финансови потоци“.

Според председателят на Органа за финансова информация „основен дълг на всяка правна система е да защитава и закриля достойнството на всеки човек. В този контекст предпазливото управление и ефективното контролиране са не само законови, но и морални задължения. Това е още по-вярно, при контрола на  паричните потоци. Потоци, които могат да бъдат в услуга на справедлива кауза, но понякога могат да произтичат от незаконни дейности, които след това да бъдат „изпрани“ или насочени към посяването на терор. Информираността за потенциалните заплахи и уязвимости, ефективността на контрола, прозрачността на финансовите решения също допринасят за избягване на рискове, които биха могли да засегнат мисионерската и благотворителната дейност на Католическата църква“. И завършва: „Убеден съм, че нанесените промени в този Закон, както и по принцип всички разпоредби, приети през последните години, ще могат да покажат, както на вътрешните, така и на външните наблюдатели, непоклатимата ангажираност по въпрос, по който Църквата има твърда  позиция“.

svt/ vatn

12 Октомври 2020, 09:30