Търси

Църквата в Хуангтуганг, провинция Хъбей, Китай. Църквата в Хуангтуганг, провинция Хъбей, Китай. 

Светият престол и Китай удължиха Временното споразумение с две години

Съобщението беше направено днес. Мотивите за подновяване на споразумението са публикувани в статия на ватиканския официоз Осерваторе Романо: „началото бе положително, благодарение на добрата комуникация и сътрудничество между страните“.

Ватикан Нюз

Временното споразумение между Светия престол и Китайската народна република за назначаването на епископи е удължено "с още две години". Това съобщи в изявление Ватиканския пресцентър в деня, в който изтича споразумението: "Светият престол, имайки предвид, че началото на прилагането на гореспоменатото споразумение – с фундаментална църковна и пастирска стойност – е позитивно, благодарение на комуникацията и сътрудничеството между страните по този въпрос, възнамерява да продължи отворения и конструктивен диалог за насърчаване на живота на Католическата църква и благото на китайския народ”. Прессъобщението е придружено от дълга статия във ватиканския официоз Осерваторе Романо, в  която са обяснени причините за този избор. „Двете страни - се чете в статията - направиха оценка на различни аспекти на приложението му и се споразумяха, чрез официалния обмен на протоколи, да удължат валидността му за още две години, до 22 октомври 2022 г.“.

Основната цел на споразумението е „да подкрепя и насърчава известяването на Евангелието“ в Китай, „възстановявавайки пълното и видимо единство на Църквата“. Въпросът за назначаването на епископи и единството на епископите с наследника на Петър „е от жизненоважно значение за живота на Църквата, както на местно, така и на всеобщо ниво“. Точно този елемент „вдъхнови преговорите и беше опорна точка при изготвянето на текста на споразумението“, за да осигури „малко по малко както единството на вярата и общението между епископите, така и цялостното служение в полза на католическата общност в Китай. Днес, за първи път от много десетилетия, всички епископи в Китай са в общение с епископа на Рим и благодарение на прилагането на Споразумението вече няма да има нередовни ръкоположения".

В споразумението „не са разгледани всички отворени въпроси или ситуации, които все още предизвикват загриженост за Църквата“, а „изключително темата за епископските назначения“, се пояснява в статията. Позовавайки се на неотдавнашно изказване на държавния ватикански секретар кардинал Пиетро Паролин по време на конференцията на PIME в Милано, статията припомня, че "са възникнали някои недоразумения" по въпроса. Много от тях са възникнали от „приписването на цели, които договора не съдържа“ или от свързването му с политически въпроси, които нямат нищо общо със самото споразумение“.

Подписването на споразуменето в Пекин през септември 2018 г. „е крайната точка на дълъг път“, но преди всичко и „отправна точка за по-широки и далновидни споразумения“. Временното споразумение, чийто текст, "предвид неговия експериментален характер, беше консенсуално поверително, е резултат от открит и конструктивен диалог". Тази „нагласа за диалог, подхранвана от уважение и приятелство, е силно желана и насърчавана“ от папа Франциск, който „добре познава раните, причинени на общението на Църквата в миналото и след години на дълги преговори, инициирани и проведени от негови предшественици и в несъмнена приемственост на мислите с тях, възстанови пълното общение с китайските епископи, ръкоположени без папски мандат, и разреши подписването на Споразумението за назначаването на епископи, чийто проект вече беше одобрен от папа Бенедикт XVI" .

 „От страна на някои сектори на международната политика – посочва статията - бяха правени опити за анализ на работата на Светия престол главно според геополитическа херменевтика. В случая с удължаването на Временното споразумение, обаче, за Светия престол това е дълбоко еклезиологичен въпрос". Освен това, „налице е пълно съзнание“, че този диалог „благоприятства по-плодотворното търсене на общото благо в полза на цялата международна общност“.

Относно постигнатите досега резултати, се посочва назначението на двама нови епископи, "докато в ход са няколко други процеси за нови епископски назначения". Въпреки че „статистически това може да не изглежда като голям резултат, това представлява добро начало, с надеждата за постепенно постигане на други положителни цели“. Още повече, че извънредната здравна ситуация, причинена от пандемията, оказа влияние на контактите между двете страни и прилагането на споразумението.

„Прилагането на споразумението, с ефективното и все по-активно участие на китайския епископат, има голямо значение за живота на Католическата църква в Китай и следователно за цялата Църква. В този контекст, се полага и пастирската цел на Светия престол, да помогне на китайските католици, дълго време разделени, да дадат знаци на помирение, сътрудничество и единство за обновено и по-ефективно провъзгласяване на Евангелието в Китай".

 „Необходимо е да се признае - заключава статията, - че остават нерешени много ситуации на големи страдания. Светият престол е наясно с това, взема го предвид и не пропуска да привлече вниманието на китайското правителство, за да насърчи по-ползотворно упражняване на религиозната свобода. Пътят все още е дълъг и не липсват трудности”. Светият престол се надява, че Временното споразумение и удължаването му "ще допринесат за решаването на все още отворените въпроси от общ интерес, с особено внимание към живота на католическите общности в Китай, както и за насърчаването на международния мир, в момент, на многобройни точки на напрежение по целия свят”.

22 Октомври 2020, 12:35