Търси

BELGIUM-EU-COUNCIL BELGIUM-EU-COUNCIL 

Кардинал Паролин към епископите от ЕС: християните да бъдат душата на Европа

Завърши работата на пленарната асамблея на Комисията на епископатите на ЕС (COMECE), която трябваше да отпразнува 40-годишнината на институцията в онлайн формат. Във видеоконференцията взе участие и държавния ватикански секретар кардинал Пиетро Паролин, който предложи дълбок размисъл за ролята на Католическата църква в Европа за възстановяването след пандемията.

Епископите са единодушни, че Конференцията за бъдещето на Европа ще бъде "чудесна възможност за преосмисляне на европейската идентичност и нейните ценности и за намаляване на разликата между институциите и гражданите". Сред темите на дискусията бяха също планът на ЕС от следващото поколение (Next Generation Eu) и Зеленият договор (Green Deal), които според епископите "изглежда вървят в правилната посока". Същевременно бе изразена известна "предпазливост" към новото Европейско споразумение миграцията и убежището, което е „стъпка напред“, но също така поражда много съмнения”. Европейските епископи отправиха призив за конкретни политики подпомагащи семейството, което е „крайъгълният камък на нашето общество“, за да се сложи край на демографската зима.

След като предаде поздравите на папа Франциск на участниците в срещата, кардиналът отбеляза тежката криза в здравния, икономическия и социалния сектор, причинена от пандемията COVID-19. В тази ситуация Църквата в Европа е призвана да изпълни своята мисия и да донесе на хората посланието на вяра, единство, солидарност и надежда.

Църквата, Папите и европепйската интеграция

Държавният секретар на Ватикана припомни произхода на европейската интеграция, която преди 70 години се превърна в израз на мироопазване и преодоляване на национализмите, които разкъсваха Европа. От времето на Пий XII до папа Франциск, „първият неевропейски папа от повече от хиляда години“, Католическата църква непрекъснато подкрепя този процес на единство между народите. Кардиналът отбеляза важната роля на Комисията на епископските конференции на Стария континент: „да придружава политическия процес на Европейския съюз в области от интерес за Църквата, както и да представя възгледите и визията на епископите по отношение на процеса на европейска интеграция“. Също толкова важна е ролята на Съвета на епископските конференции на Европа (CCEE), чиято основа  дейност е с пастирски характер.

Визията на папа Франциск за Европа

Кардиналът се позова на неотдавнашното послание на папа Франциск, в което Светият отец размишлява за бъдещето на Европа и посочи основните насоки на развитието на континента в духа на братство; в центъра на политиката винаги трябва да бъде човека, чиято концепция за свобода е свързана с принадлежността му към обществото, защото „никой не може да бъде спасен сам“. Пандемията на коронавирус не познава граници или бюрократични процедури: насърчава ни да променим начина си на живот и да преоткрием нашата „обща европейска идентичност“ - само по този начин можем да преодолеем различията и противоречията. Европейските епископати и отделни епископи са призвани да утвърдят църковното единство и да се стремят така, че „очевидните различия на народите“ ... „да служат като признание за богатството на нашия континент.

Християнското свидетелство в Европа

Днес християнското свидетелство е „съединителната тъкан“ на Европа, която в своя идеал „обича човека в цялата му истина и пълнота и преди всичко зачита неговото трансцендентално достойнство“, подчерта ватиканският държавен секретар Това отношение помага да се тълкуват и оценяват нови законодателни предложения и да се насочват лицата, натоварени с политическа отговорност: „Сред принципите и ценностите е признаването на свещеното и неприкосновено достойнство на всеки човешки живот от зачеването до естествения край, което е от особено значение.“ С това признание „е много важно да се свърже защитата и насърчаването на семейството, истинската основна клетка на обществото, основано на силен съюз на мъжа и жената“.

Загриженост от появата на някои европейски закони

Кардинал Паролин изрази загриженост относно появата на европейски закони за евтаназията и закони, които "поставят браковете и другите видове съюзи на едно и също ниво". Църквата е призвана да покаже различно човечество, родено от Евангелието на милосърдието: „Любов към човека, особено към онези, които преживяват драмата на нежеланата бременност;  на болни, които вече не са в състояние да понесат бремето на страданието; на мигранти, които идват объркани до нашите брегове и често стават жертви на безсрамни трафиканти на хора“. Това е социалната роля на Църквата, която помага и наставлява, зачитайки политическата автономия и допринасяйки за доброто на обществото.

Приоритети на сътрудничество с европейските институции

Кардинал Паролин посочи приоритетите на сътрудничеството на епископските конференции на Европейския съюз с европейските организации, като на първо място е възстановяване от последиците от пандемията в санитарната, социалната, икономическата и хуманитарната сфера.

Вторият приоритет се отнася до "трагедията" на хора, принудени да напуснат страната си на произход, за да търсят по-добро бъдеще или да избягат от войни и преследвания. Ние добре осъзнаваме проблемите и разграниченията, които трябва да се правят и че понякога тежестта върху пристигането или преминаването на населението може да бъде почти непоносима, обясни кардиналът.  В този смисъл смятаме, че Дъблинският регламент трябва да бъде преразгледан. Новият Пакт за миграцията и убежището, представен на 23 септември миналата година от Европейската комисия, се стреми да бъде стъпка напред, въпреки че поражда доста съмнения, както по отношение на основния подход, който изглежда повече фокусиран върху сигурността на границите и ограничаване на миграционните потоци, отктолкото върху приемането. Също така и по отношение на някои конкретни предложения, като например възможността за финансиране на репатрирането на хора, които не искат да бъдат приети, или сроковете за оценка на молбите за убежище".

Третият приоритет с особено значение е климатичният и екологичният въпрос, който според папата води до истинско „екологично обръщане“ и „ангажимент за справедливост и защита на най-бедните и най-уязвимите групи от населението, както и бъдещите поколения ". В тази връзка проектът „Зелен договор“, чиято цел е да превърне Европа в първия континент с нулево въздействие върху климата до 2050 г., „несъмнено представлява интересен и значим проект, който може да донесе важни ползи за Европа и за целия свят".

Следващият приоритет е „непрекъснато ускоряващият се процес на цифровизация“, който може да представлява заплаха за „равен и универсален достъп до нови технологии, обработка на данни и поверителност и достъпност на работните места“; този процес е свързан и с рискове при използването на изкуствен интелект и роботизация. Новите технологии трябва да се прилагат в дух на зачитане на човешкото достойнство и стремеж към интегрално развитие на всеки човек и всички народи.

Последния аспект на европейските политики, който кардиналът посочва на вниманието на Църквите, е връзката със съседните страни, които се стремят да се присъединят към Европейския съюз, но преди всичко това е партньорството с Африка. Този интерес не трябва да се свежда до „разрешаването на миграционните потоци, а по-скоро представлява уникална възможност за Европа да благоприятства за интегралното развитие на африканския континент", но избягвайки "недоразумения, вариращи от обикновеното инвестиране на пари" и "създаването на инфраструктури" до истинска "идеологическа колонизация".

В края на изказването си, държавният ватикански секретар призова Църквите на Стария континент да участват в Конференцията за бъдещето на Европа, организирана от Парламента, Съвета и Комисията на Европейския съюз. Според кардинал Паролин, тази инициатива ще бъде отлична възможност за преосмисляне на европейската идентичност и нейните ценности, а също така ще помогне на европейските институции да отговорят ефективно на трудните предизвикателства на съвремието.

(dg/vatn)

31 Октомври 2020, 21:10