Търси

Пресконференция във Ватикана за представянето на новата енциклика на папа Франциск  “Fratelli tutti”, 2020.10.04 Пресконференция във Ватикана за представянето на новата енциклика на папа Франциск “Fratelli tutti”, 2020.10.04  

Кардинал Паролин: диалог и общи действия за свят без войни

„Чувства се голяма нужда от диалог и преговори, за да се разработят конкретни процеси за мир“. Това заяви кардинал Пиетро Паролин, държавен секретар на Ватикана, при представянето на новата енциклика на папа Франциск “Fratelli tutti”, разпространена на 4 октомври. Участваха и кардинал Мигел Ангел Аюзо Гишо, председател на Папския съвет за междурелигиозен диалог и съдия Мохамед Махмуд Абдел Салам, генерален секретар на Върховния комитет за човешко братство.

Необходимо е да продължим по пътя на братството, да действаме заедно за истинска социална справедливост на глобално ниво, посочи държавния ватикански секретар. Това действие все още липсва и може би ще остане такова дори и пред целите, които научните изследвания и науката достигат всеки ден. Липсва, защото "невъзможността да действаме заедно изглежда очевидна. За Светия Отец, каза кардиналът,"братството не е тенденция или мода, която се развива с течение на времето, а по-скоро е проява на конкретни действия". Четейки енцикликата, човек се чувства призован към нашите индивидуални и колективни отговорности пред новите тенденции и нужди на променящата се международна действителност.

Провъзгласяването на братството и създаването на социално приятелство като навик, очевидно не е достатъчно. По същия начин дефинирането на международните отношения по отношение на мира или сигурността, развитието или общия призив за зачитане на основните права вече не са достатъчни, въпреки че през последните десетилетия представляваше основата за многостранната дипломация, за пророческото действие на много личности, както и за религиозното измерение". „Ефективната роля на братството - подчерта кардинала - е разрушителна, защото е свързана с нови концепции, които заместват мира с миротворци, развитието със съдействие, зачитането на правата с внимание към нуждите на всеки ближен, било човек, народ или общност". Енцикликата на Папата, обобщи кардиналът, „е фокусирана върху братска любов“, където „добрият самарянин е предупреждение и образец“.

Братството трябва да има основната цел да накара хората да водят диалог. Според кардинал Паролин, днес многостранността повече от всякога е необходима в световното общество, което преживява фрагментацията на идеи и решения, като пост-глобален израз. Противопоставянията и сблъсъците се израждат във войни, които поради сложността на причините, които ги определят, са предназначени да продължат във времето без незабавни и практически осъществими решения. Папа Франциск ни казва, че „има голяма нужда от преговори и по този начин да се разработят конкретни пътища за мир. Действителните процеси на траен мир обаче са преди всичко „творчески трансформации“, извършени от народите и всеки човек. Големите трансформации не се изграждат на бюрото или в кабинета”. „Енцикликата на папата изисква личен ангажимент“, заключи Паролин, който цитира Майка Тереза ​​от Калкута: „Светът се променя и ако искаме да променим света, трябва да преминем от „трябва да се направи“ към „трябва да направя“. Предизвикателството е „да направим съдържанието на тази енциклика свое собствено и да се опитаме да го преведем преди всичко в личния си живот, в близките и далечните си взаимоотношения, за да може светът да тръгне по пътя на братството, който е пътят към щастието и мира“.

Кардинал Гишо: братството е пътят на всички религиозни вярвания

Поканата на папа Франциск да служим на братството за доброто на цялото човечество за различни религии, е известяване на нова ера. Нашият общ път се отваря за нова светлина и ново творчество, които предизвикват същността на всяка религия, и не само това: братството може да се превърне и в пътя на всяка религиозна вяра. В един дехуманизиран свят, в който безразличието и алчността характеризират отношенията между хората, са необходими нова и всеобща солидарност и нов диалог, основан на братството. Междурелигиозният диалог играе съществена роля за изграждането на гражданско съжителство, на общество, което включва, а не се изгражда върху културата на отхвърляне".

Абдел Салам: Всеобщото братство е абсолютна необходимост за света

Генералният секретар на Върховния комитет за човешко братство Мохамед Махмуд Абдел Салам, заяви: „Ние сме за обединяването на религиозните енергии, за да посрещнем дискриминацията, расизма и омразата. И в същото време работим за консолидиране на нашата собствена доктрина, за задълбочаване на собствените специфични аспекти и за избягване на разединението или разпадането. Това е целта на всеки човек, верен на своята религия. Всеобщото братство остава - вчера, днес и утре - абсолютна необходимост за целия свят и е неотменимо за спасението. Защото ще даде живот на една балансирана и щастлива цивилизация, съсредоточена върху човека, независимо от цвета на кожата, пол, език и религия". Абдел Салам обяви, че се разработват нови международни проекти, предложени от Комитета за укрепване на диалога между религиите. Освен това, около стотина младежи ще бъдат изпратени в Рим, за да медитират за братството.

(dg/vatn)

05 Октомври 2020, 21:49