Търси

Над 2 милиарда души по света все още нямат достъп до безопасна питейна вода, сочи доклад на ООН Над 2 милиарда души по света все още нямат достъп до безопасна питейна вода, сочи доклад на ООН 

Светият престол: водата, ключов елемент за здравето на хората и планетата

Правото на достъп до питейна вода и канализация не може да бъде постигнато чрез делегиране на тази задача на отделни държави. „Всички имат отговорността за цялостно и устойчиво развивите на нашите общества“. Това заяви архиепископ Иван Юркович, постоянен наблюдател на Светия престол към ООН и други международни организации в Женева, в изказване пред 45-ата сесия на Съвета по правата на човека.

На десетата годишнина от историческата резолюция, с която на 28 юли 2010 г. ООН въведе достъпа до този основен за човешкия живот и за цялата планета ресурс във Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., остава много да се направи за постигането на тази цел, посочена от самата световна организация като една от целите за устойчиво развитие (ЦУР), която трябва да бъде постигната до 2030 г. Позиция, изразена няколко пъти от Светия престол на международни форуми, припомни папският представител.

 „Правото на вода, както всички човешки права, се основава на човешкото достойнство, а не на чисто количествена оценка, която разглежда водата само като икономическо благо“, посочи монсеньор Юркович, цитирайки Социална доктрина на Църквата. В тази перспектива, нейното управлени трябва да се основава „на социална отговорност, екологичен манталитет и солидарност между държавите и в световен мащаб, като единственият начин за укрепване на общото благо и запазването му за бъдещите поколения“.

Както бе подчертано от папа Франциск в посланието Урби ет Орби от 12 април миналата година, безпрецедентната криза, която светът преживява в момента с пандемията Covid-19, показва, че „не е време за егоизъм, тъй като предизвикателството ни обединява всички и не прави разлика между хората". Ватиканският представител поднови призива, отправен от папа Франциск по този повод, „да не се пропуска възможността да се дадат допълнителни доказателства за солидарност, прибягвайки също и до иновативни решения“.

(dg/vatn)

 

17 Септември 2020, 15:22