Търси

Vatican News
Архиепископ Иван Юркович Архиепископ Иван Юркович 

Светият престол за строго тълкуване на Договорите за човешките права

Изказване на постоянният наблюдател на Светия престол към ООН в Женева, архиепископ Иван Юркович, в неформалните консултации относно процеса на преразглеждане на системата на държавните органи за договорите на ООН за правата на човека.

„Договорите за правата на човека трябва да бъдат тълкувани стриктно. Всяко тълкуване, което надхвърля това, би било вредно и контрапродуктивно": това заяви архиепископ Иван Юркович, постоянен наблюдател на Светия престол към ООН в Женева, който участва в неформалните консултации относно процеса на ревизия на система от държавни органи за договорите на ООН за правата на човека.


Позовавайки се на „интерактивния диалог“ между държавите, арх. Юркович заяви, че „всеки опит за промяна на обхвата или съдържанието на задълженията на договаряща държава без нейното съгласие, би означавало непризнаване стойността на самата ратификация“. Оттук и призивът „да  се гарантира последователност между резултатите, постигнати от държавните органи по Договорите и международното право“. Постоянният наблюдател изрази загриженост, тъй като тези органи често предоставят „динамично тълкуване на Договорите, въвеждайки нови концепции“. Вместо това, тези документи изискват стриктно тълкуване, „съгласно правилата, определени от Виенската конвенция за правото на договорите, датираща от 1969 г.“.

Накрая, представителят на Светия престол настоя да се спазва резолюция 68/268 на ООН, приета през 2014 г. с цел „укрепване и подобряване на ефективното функциониране на системата на държавните органи по договорите за правата на човека“, чийто параграф 6 препоръчва постоянна дискусия с договарящите се страни, „като се има предвид спецификата на съответните им комитети и техните мандати, както и гледната точка на държавите“. Както в изказването си на 22 Август, архиепископ Юркович отново призова за все по-голяма „ефективност, прозрачност и хармонизация на работните методи“.

(dg/vatn)

 

03 Септември 2020, 09:06