Търси

Възрастна двойка по време на пандемия Възрастна двойка по време на пандемия 

Светият престол: защита на правата на възрастните хора, дори при пандемия

Едно безценно поколение, един ресурс, който пандемията изложи сериозно на риск: необходимо е да се закрилят правата на възрастните и да бъдат надеждно каталогирани. Тези бяха основните акценти в изказването на постоянния наблюдател на Светия пресол към ООН в Женева, архиепископ Иван Юркович, в рамките на 45-та сесия на Съвета за човешките права.

Изабела Пиро – Светла Чалъкова – Ватикана

Човешките права нямат възраст и следователно здравето на възрастните хора трябва да се защитава, като това на всички, преди всичко във време на пандемия от Covid-19: този е основният акцент в апела, отправен от архиепископ Иван Юркович, постоянен наблюдател на Светия престол към ОН в Женева.

Нужни са надеждни данни за възрастните за закрилата на правата

Архиепископът се изказа по време на 45-та сесия на Съвета за човешките права, посветена на доклада на независимия Експерт по зачитането на човешките права на възрастните. На първо място монсиньор Юркович открои необходимостта от притежаването на надеждни и пълни данни за реалността на възрастните: настоящите статистически данни са непълни и общи и са склонни да ги „представят като хомогенна група, докато реалността е много различна“. „Такава ограничена перспектива не позволява точната оценка за техните нужди, нито адекватна преценка за ценния им принос за обществото“. Оттук и призивът на архиепископа за необходимостта от „висококачествени, навременни и надеждни“ данни, така че „пропуските при защитата на правата на човека за тази част от населението да бъдат  идентифицирани и запълнени“. Данните са от жизненоважно значение – подчерта настойчиво наблюдателят – защото, както показа пандемията, те са „незаменим инструмент за наблюдение на спешната медицинска помощ, на който да се дадат специфични отговори“.

Не на възрастовата дискриминация

Мислите на архиепископа се насочиха и към "тъжната почит", която Covid-19 изиска от хоспитализираните възрастни хора, в старческите домове и жилищни заведения по целия свят". „Имайки предвид тази ужасна ситуация – подчерта архиепископът – е необходимо да се докладва точно за коронавирусните инфекции и за смъртните случаи, които се случват в тази ситуация, за да се подобри мониторингът в лоното на тези центрове“. Що се отнася до достъпа до медицинските грижи, представителя на Светия Престол изрази своето безпокойство от факта, че „решенията за разпределяне на медицинските ресурси, включително вентилатори, са могли да бъдат или вече са били взети само въз основа на възрастта на пациентите. За това е от изключителна важност здравните протоколи да се ръководят от задълбочени клинични оценки и от ясен ангажимент за защита на правата и достойнството на всеки човек".

Защита на възрастните, които са ценен ресурс

През последните месеци – прибави монсиньор Юркович – „цяло поколение възрастни хора заплати сериозно последиците от пандемията, въпреки че това поколение е най-ценния ресурс  за човешкото семейство, по отношение на историята, опита и безценните поучения. Тъй като са корените и паметта на един народ – подчерта архиепископът – възрастните трябва да бъдат закриляни; техните права и достойнство защитени. Но за постигенето на тази толкова благородна и необходима цел – завърши – са необходими пълни, надеждни и значими данни, за да се премахнат наличните пречки и да се оцени ефективността на вече действащите мерки“.

24 Септември 2020, 08:36