Търси

Ученици в класна стая във време на пандемия Ученици в класна стая във време на пандемия 

Писмо на Конгрегацията за католическото възпитание за новата учебна година

Преодоляване на екслузивното взаимодействие, дори то да е необходимо по време на пандемията, чрез компютърния екран или връзките с дигиталния свят, за да се срещнат реалните хора. Това препоръчва Конгрегацията за католическото възпитание, което призовава възпитателните общности да споделят един нов възпитателен пакт, за формирането на младежите, а властите да инвестират повече в образованието.

Адриана Мазоти – Светла Чалъкова – Ватикана

По повод началото на учебната година, в писмо, отправено към училищата, университетите и възпитателните институции, Конгрегацията за католическото възпитание призовава да се „постави в центъра връзката с реалната и конкретна личност“. През месеците на строги ограничения заради пандемията, училищните и университетските системи от цял свят – припомня писмото – се ангажираха за осигуряването на приемственост чрез дигиталните платформи, но, - отбелязва писмото – ефикасността от дистанционното обучение „е обусловена от подчертаното неравенство в образователните и технологични възможности“, увеличавайки вече съществуващата по света образователна пропаст.

„Според последните данни, предоставени от международните агенции, около десет милиона деца няма да имат достъп до образованието през следващите години“.

Конгрегацията подчертава също „драматичната ситуация в училищата и католическите университети, които, без държавната икономическа подкрепа, рискуват да бъдат затворени или радикално съкратени“. Независимо от това, тези институции продължават да бъдат „в услуга на църковната и гражданската общност, като осигуряват обучително и културно служение от обществен характер, в полза на цялата общност“.

Образование и взаимоотношения

Относно дистанционното обучение, в писмото се откроява, че „въпреки, че то е необходимо в този момент на изключителна критичност, то показа как образователната среда, съставена от хора, които се срещат, взаимодействайки пряко и „в присъствие“, не е просто допълнителен контекст към образователната дейност, а самата същност на тази връзка на обмяна и диалог между учители и учащи, необходима за формирането на личността и за критичното разбиране на реалността". Младите, хората, израстват заедно в срещата с другите. Междуличностните отношения са също „мястото“, където научните и академичните изследвания преодоляват фрагментацията на знанието.

Обучението на възпитателите

През годините, и през последната година по причина на Covid-19 – се чете още в текста – се промениха дълбоко начините на работа и ролята на преподавателите и възпитателите. „Техният безценен принос (...) трябва да бъде подкрепен чрез солидно и непрекъснато обучение, което знае как да отговори на нуждите на времето, без да губи синтеза между вяра, култура и живот, който е особеният ключов елемент на образователната мисия, приложена в училищата и в католическите университети".

Взаимоотношенията са душата на образователния процес

Конгрегацията предупреждава също, че е необходимо да се „постави в центъра на образователната дейност връзката с конкретния човек и между реалните хора, които изграждат образователната общност“, и че тя не може да бъде заменена от взаимодействието на един екран или от дигиталните връзки“.

„Конкретният и реален човек е самата душа на формалните и неформални образователни процеси, както и неизчерпаем източник на живот, поради своята релационна и общностна природа по същество“.

Писмото подчертава също, че за инидивидуалното и колективно изразстване „е незаменима ролята на искреното изслушване на гласа на другия и е необходим общ и планиран размисъл“. Следователно в основата на процеса на формиране стои „културата на срещата“, която включва и внимание към „общия дом“, „тъй като хората, именно защото са формирани в логиката на общението и солидарността, вече работят за възстановяването на спокойната хармония със сътворението".

Обновяване на ангажимента за новите поколения

Пандемията, която е засегнала цялата планета „открои силно необходимостта от един все по-общностен и споделен образователен пакт“, се казва в писмото, поради което католическите образователни институции са призовани „да обучават хора, желаещи да се поставят в услуга на общността”, хора„ способни да преодолеят фрагментацията и контрастите и да възстановят структурата на взаимоотношенията за по-братско човечество ”. За целта е необходимо да се изгради „по-интегрирана мрежа на сътрудничество“, отправна точка за поставянето на някои задължителни цели, към които „алтернативните модели на съвместно съществуване да се сближат с тези на стандартизирано и индивидуалистично общество“.

„Имаме нужда от обновен дългосрочен образователен проект, основан на споделени етични и нормативни изисквания“.

Текстът, разпространен от Конграгацията за католическото възпитание завършва изразявайки близост и признателност към всички католически училища и университети, които са гарантирали провеждането на своите дейности, въпреки продължаващата извънредна ситуация. Конгрегацията призовава отговарящите за обществото „да отдадат по-голямо значение на образованието във всички негови измерения“. В този момент – откроява писмото – са нужни смелост и надежда. Нека ни подкрепя убеждението, че във възпитанието обитава семето на надеждата: една надежда на мир и справедливост“.

17 Септември 2020, 07:59