Търси

Кардинал Черни на обяд с бежанци и мигранти в Общността Св.Егидий. Кардинал Черни на обяд с бежанци и мигранти в Общността Св.Егидий. 

Кардинал Черни: разселените хора могат да бъдат положителна сила

„Вътрешно разселените хора могат да бъдат положителна сила за промяна“ и „всички компоненти на Църквата трябва да работят заедно и да споделят едни и същи цели“ спрямо тях. Това е пожеланието, изразено от кардинал Майкъл Черни, заместник-секретар на Отдела за мигранти и бежанци при Ведомството за цялостно човешко развитие, по време на уебинар, организиран от Службата за бежанци на йезуитите и Uisg (Италиански съюз на висшите настоятели), предвид Световния ден на мигрантите и бежанците, който се провежда на 27 септември на тема „Като Исус Христос, принудени да избягат“.

О. Бенедикт Маяки SJ - Ватикана

Световният ден на мигрантите и бежанците, традиционно определен през последната седмица на септември, е създаден с цел повишаване на осведомеността за живота и съдбата на уязвимите хора в движение, да се  молим за тях, когато се изправят пред големи предизвикателства, и да се подчертаят  възможностите, които миграцията предлага.

„Разселените хора ни предлагат възможността да открием скрити части на човечеството и да задълбочим разбирането си за сложността на този свят“, каза кардиналът. Чрез тях ние сме приканени да се срещнем с Господ, "дори ако очите ни трудно Го разпознават".

„За този 106-ти Световен ден на мигрантите и бежанците, папа Франциск публикува послание, озаглавено „Принудени като Исус Христос да избягат“, с което се стреми да обхване не само вътрешно разселените хора, но и всички, които преживяват „несигурни ситуации“, изоставяне, маргинализация и отхвърляне в резултат на Covid-19"“, отбеляза кард. Черни.

Още през 2018 г. папа Франциск прикани всички да дадат пастирски отговор на предизвикателството на миграцията с четири глагола: „прием, защита, насърчаване и интегриране“, припомни кардиналът. На тази основа в тазгодишното послание Франциск пожела да увеличи стойността му с практически действия, свързани с всеки от тях: човек трябва да знае, за да разбере; да е близо, за да служи; за да се помирим, трябва да слушаме; за да израстваме, е необходимо да споделяме; трябва да насърчаваме и накрая трябва да си сътрудничим, за да можем да градим. Във всяка двойка действия, свързани с глаголите, отбеляза кардиналът, папа Франциск представя необходимостта от „основно отношение или способност за постигането на много важни цели: помирение и израстване“ с пожеланието всеки да има смелостта да създаде пространства за нови форми на гостоприемство, братство и  солидарност“.

Вътрешно- църковно сътрудничество

Черпейки вдъхновение от думите на папа Франциск и от опита на едно разселено лице, кардинал Черни подчерта значението на вътрешно - църковното сътрудничество за подкрепата на вътрешно разселени лица. В тази връзка той обясни, че Ватиканската секция за мигранти и бежанци е разработила пастирски насоки за вътрешно разселване с подкрепата на JRS и други организации, които могат да бъдат в подкрепа на съвместната работа. Кардиналът също така насърчи участието на разселените лица в планирането, осигуряването на защита и съдействие за тях, както и в разработването на закони и политики, свързани с вътрешното разселване.

Вътрешно разселените,  положителна сила за промяна

Кардинал Черни също подчерта, че решителността, уменията и способностите, с които разселените лица възстановяват живота си, могат да помогнат за подобряване на обществата, които се превръщат в нова реалност в живота им. „Вътрешно разселените хора могат да бъдат положителна сила за промяна, а подкрепата за тяхното взаимодействие с местните общности ще помогне за насърчаване на социалното сближаване, мира, сигурността и развитието - каза кард. Черни. Бидейки близо до нашите вътрешно разселени братя и сестри, ние сме призвани да разкрием красотата и уменията, които притежават“.

(dg/vatn)

24 Септември 2020, 13:34