Търси

Vatican News
Токийската търговска борса Токийската търговска борса 

Светият Престол: пазарът трябва да защитава общото благо

„Вратата на щастието се отваря само навън. Всеки, който се опита да я насили в обратна посока, я затваря все повече“: тези думи са на датския философ Сьорен Киркегор и те бяха припомнени от Габриела Гамбино, подсекретар на ватиканската Дикастерия за миряните, семейството и живота “ във видеопослание от 31 юли миналата година, изпратено до тематичния парк „Политики за щастие“.

Проявата, проведена онлайн, е част от подготвителния процес за срещата на тема „Икономиката на Франциск“, предвидена да се проведе в Асизи от 19 до 21 ноември 2020 г. В своето видеопослание г-жа Гамбино подчерта важността на общото благо, което да се разбира не като „сбор от конкретните блага“ на всеки един,  а като „неделимо благо, което може да се постигне, да расте и да се запази само съвместно“. То „не е самоцел“, а служи за „осъществяването на пълнотата“ на личността и следователно не може да се сведе „до обикновено  социално-икономическо благополучие“.

Подсекретарят на Ватиканската дикастерия  изтъкна силната връзка между общото благо, семейството, основано на брака между мъж и жена, и икономиката: самата дума „икономика“ всъщност произлиза от гръцката „oikia-nomos“, което означава „изкуството да управляваш семейството, дома“. Освен това, „поради връзките, които го характеризират – посочи Габриела Гамбино – семейството е в състояние да създава добродетелни нагласи в рамките на пазара, като споделяне и солидарност между поколенията, превръщайки се в производител на услуги“ и ставайки „движеща сила на икономическата система ".

Що се отнася до икономиката на капитализма, тя, като залага на  "максимизиране на печалбата", не води нито "до щастието на отделния човек, нито до общото благо" и не гарантира "интегрално човешко развитие и социално включване", като оставя все по-назад „бедните, маргинализираните и онези, които са в  затруднение”. Купуването на луксозни стоки не ни прави по-щастливи, подчерта ватиканският подсекретар, богатството и щастието не са едно и също нещо: първото преследва печалбата, второто живее от взаимност и въз основа на солидарността. Това показва, че вътре в самата икономическа система не е алтернатива, а е необходимост да се запазят отношенията и на първо място – главната роля на семейството, тоест на онова място на първични взаимоотношения, които са необходими на личността, за да може тя да реализира в пълнота себе си, своята  идентичност и собствения проект за живота".

 „Да се изостави индивидуалистичното схващане за личността“ и „да се признае субективността и социалния приоритет на семейството като основа на общото благо“, са само две от петте важни стъпки, които трябва да бъдат предприети и предложени от Гамбино. Другите три се отнасят до насърчаване на такива трудови условия, които да защитават семейния живот; икономически растеж, който да не е в ущърб на основните потребности на личността по отношение на взаимоотношенията и семейството“, както и „обновяване на икономическите модели, базирани и на нашата персонална щедрост към най-нуждаещите се “. Както показа пандемията, всъщност „наистина всички сме братя, всички сме свързани“, дотолкова, че ако някой е болен, то страда цялото „социално тяло“.

Оттук и заключителното насърчение на Гамбино,  да се работи за пазар, разбиран като „пространство за срещи между хора, управляван от доверие и прозрачност“,  базиран на принципите на „споделянето, солидарността и общението“.

man/vatn

17 Август 2020, 09:28