Търси

Vatican News
Цялостна екология Цялостна екология 

Година на размисъл за творението 2020-2021: ватиканските инициативи

„В тези пандемични времена, в които по-добре осъзнаваме значението на грижата за нашия общ дом, се надявам, размисълът и общата ангажираност ще помогнат за създаването и укрепването на конструктивни нагласи за грижата за творението". Това пожелание отправи папа Франциск в навечерието на Годината, посветена на грижите за Творението, която откри на 24 май с „Обща молитва за земята и човечеството“. Специалната година ще бъде закрита през май 2021, но нейната цел е да предложи един общ обществен ангажимент за „цялостната устойчивост“, която да се реализира през следващите 7 години.

Цялостната екология трябва да се превърне в нова парадигма на справедливост, защото природата не е „просто рамка“ на човешкия живот: това е сърцевината на втората Енциклика на папа Франциск „Laudato Sì, за грижата за общия дом“, (подписана от папата на 24 май 2015),  която заема централно място в Специалната година, организирана от Ватиканското ведомство за цялостното човешко развитие.

Специалната година на размисъл за грижата за творението е важно време, което е изпълнено с различни прояви с ясен акцент върху „екологичното обръщане“. Като подчертава изключителна актуалност на енцикликата с различните екологични проблеми, Ватиканското ведомство за цялостното човешко развитие изтъква нейното пророческо послание, тъй като попада в попада „преломен момент на глобална пандемия“. Ето защо, нейното послание може да бъде като „морален и духовен компас“ за изграждането на по-спокоен и устойчив свят. През тази специална Година се планират срещи, уебинари и награди. Повече за ватиканските инициативи научаваме от салезианския свещеник от индийски произход отец Джоштром Куритадам, координатор на сектора за екологията към Ватиканското ведомство за цялостното човешко развитие:

„Цялата Специална година на размисъл за творението може да се превърне в благодатно време за промяна на посоката! Това, което ни порази  при Covid-19 е, че не можем да се върнем към стария начин на живот, но трябва да създадем по-справедлив, по-братски, но и по-устойчив свят. Можем да разделим ватиканските инициативи на три етапа. По време на Седмицата на Laudato si’ от 16 до 24 май във Ватикана, бяха проведени различни инициативи. Бяхме поразени и от факта, че има толкова много участие: стотици организации, хиляди хора, дори с много събития. Още на 24 май предложихме специална молитва за целия свят. Вторият етап е т.н „Време на творението“, което се провежда от 1 септември до 4 октомври. През ноември се предвижда още една много важна среща, също отложена, Икономика на Франциск.

Кулминацията ще бъде международна конференция през май идната година. По време на Специалната година, ще стартират много други проекти, като откриването на параклисът Laudato si в Рим, а после ще обиколи света, както  и многобройни други дългосрочни инциативи. Например, 7-годишното поклоничество със семейства, епархии, училища, университети, болници, земеделски сдружения, религиозни ордени. Ще бъдат учредени и награди Laudato Si, чрез които се признава ангажираността на хората, които ще участват в дългосрочните проекти. Всичко е фокусирано върху конкретни и участия действия предвид обстановката на планетата“.

„В центъра на интегралната екология е човекът, защото пандемията ясно показва тази взаимовръзка между хората - казва накрая отец Куритадам. Кризата предизвикана от конавируса от една страна подчерта нашата крехкост, но също така и нашата взаимосвързаност и взаимозависимост. Важна е солидарността: не можем да преодолеем тази криза, но също така и никоя друга криза, ако не сме солидарни, както папа Франциск за Деня на Земята: „заедно и поемайки отговорност за най-уязвимите хора сред нас, ние можем да посрещнем глобални кризи“.

(dg/vatn)

29 Август 2020, 09:42