Търси

Център за тестване на коронавирус в гр. Ордизия, Испания. 8 юли 2020 Център за тестване на коронавирус в гр. Ордизия, Испания. 8 юли 2020 

Светият престол: повече разходи за здравеопазване, по-малко за оръжие

Разходите за оръжие могат да бъдат превърнати в разходи за помощ и здравеопазване, за да се ограничат последиците от пандемията на коронавируса. Това е позицията на Ватиканската комисия за Covid-19, която представи на пресконференция, озаглавена „Подготовка за бъдещето, изграждане на мир във време на Covid-19“.

"Църквата подкрепя проекти за изграждане на мира, които са от съществено значение за преодоляване на конфликтите и за реагиране при извънредната ситуация на Covid-19. Без контрола на оръжията е невъзможно да се гарантира сигурността. Без сигурност отговорите на пандемията няма да бъдат изчерпателни". Това заяви префектът на Отдела за цялостно човешко развитие, кард. Питър Търксън и председател на Ватиканската комисия за Covid -19 на пресконференция във Ватикана.

"Пандемията Covid-19, икономическата рецесия и изменението на климата правят все по-ясна необходимостта от приоритет на мира пред въпросите на националната сигурност", добави Търксън. "Сега е моментът да изградим свят, който наистина отразява цялостния подход към мира, човешкото развитие и екологията", подчерта кард. Търкъсн.

През 2019 г., инвестициите във военната област достигнаха рекордната цифра 1,9 трилиона щатски долара, 300 пъти по-голям от бюджета на Световната здравна организация. За кардинал Питър Търксън, е необходима  глобализация на солидарността, защото въпреки коронавирусната криза, продължават разходите за оръжие.

„Докато днес безпрецедентни суми се изразходват за военни разходи (включително най-големите програми за модернизация на ядрената енергия), болни, бедни, маргинализирани и жертви на конфликти са силно засегнати от настоящата криза. Днес все по-добре се вижда, че взаимосвързаните кризи (здравни, социално-икономически и екологични) разширяват пропастта не само между богати и бедни, но и между областите на мир, просперитет и справедливост в околната среда и зоните на конфликти, лишения и екологични опустошения. Не може да има изцеление без мир".

Оттук и призива на кардинала за „намаляване на конфликтите, което е единствената възможност за намаляване на несправедливостта и неравенствата. „Въоръженото насилие, конфликтите и бедността всъщност са свързани в цикъл, който възпрепятства мира, благоприятства нарушаването на правата на човека и възпира развитието“.

За префекта на Отдела за цялостно човешко развитие,  неотдавнашното решение на  Съвета за сигурност на ООН за глобално прекратяване на огъня е положително, както и одобрението от 170 държави на апела на Организацията на обединените нации да замлъкнат оръжията. „Солидарността, по време на криза, е новото име за мира“, заключи кардиналът.

(dg/vatn)

 

10 Юли 2020, 08:31