Търси

Vatican News
Днес жертвите на трафика са около 40 милиона. Днес жертвите на трафика са около 40 милиона. 

Светият престол: справедлива система за жертвите на трафика на хора

Изказване на представителя на Постоянната мисия на Светия престол при международните организации във Виена на международна конференция срещу трафика на хора.

Възобновяването на усилията за прекратяване на безнаказаността, гарантиране на справедливост за жертвите и гарантиране на ефективно зачитане на основните им човешки права бе целта на 20-ата конференция на Алианса срещу трафика на хора (Alliance against Trafficking in Persons), платформа за защита и сътрудничество срещу трафика, обединяващо международни и граждански организации. Събитието, озаглавено „Прекратяване на безнаказаността: налагане на правосъдие чрез преследване на трафика на хора“, се проведе от 20 до 22 юли във Виена бе организирано в сътрудничество с Организацията за Сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). В конференцията взе участие монсеньор Джоузеф Греч от Постоянната мисия на Светия престол при международните организации във Виена, който се изказа на четири дискусионни панела.

Днес жертвите на трафика са около 40 милиона, предимно жени, но също така и мъже и все повече момчета и момичета, третирани от престъпните мрежи като стока и сведени до условия на полуробство за сексуална и работна експлоатация, за просия, ранни бракове, незаконно осиновяване, дори обяснители на органи. Дейност, която често остава безнаказана: средно за всеки 2154 жертви днес е осъден само един трафикант на хора, въпреки засиления ангажимент на национални и международни институции и за борба с явлението.

Смущаващото несъответствие между големия брой жертви и ниския брой съдебни процеси и присъди за трафик на хора повдига въпроса за ефективното прилагане на мерките, които държавите са поели да предприемат за борба с явлението, отбеляза малтийският епископ в първото си изказване: "Въпреки усилията на международната общност, ресурсите са оскъдни, особено поради продължаващите икономически кризи и социално-политическата нестабилност в много държави". Освен това, „неадекватното финансиране на националните съдебни системи насърчава усилията върху незабавните резултати, но с ограничен обхват, а не върху залавянето и осъждането на "едрите риби", за които са необходими повече време и ресурси, но което би направило истинската разлика в борбата с тази чума. Резултатът е, че по този начин безнаказаността на трафиканти на хора се поддържа.

Ватиканският представител се спря и на проблема с достъпа на жертвите до правосъдие и гарантирането на основните им права: уязвими хора, допълнително наранени  - както посочи папа Франциск - от икономическа система, доминирана от интересите на световния спекулативен капитал, а сега и от пандемията Covid19. За тези хора - отбеляза папският представител - съдебните системи са призовани да гарантират справедливо отношение, но и конкретна подкрепа по време на съдебното производство.

За ефективна борба с основните международни престъпни организации, които управляват трафика - подчерта монсеньор Греч във втория дискусионен панел – е необходима по-голяма междуправителствена координация и по-голям обмен на информация и данни между полицията на различните държави, по-конкретно чрез агенции като Интерпол и Европол. Важно е също да се гарантира ефективната независимост на съдебните системи. Не по-малко важно - добави монс. Греч - е подкрепата на медиите, които могат да насърчават кампании за повишаване на чувствителността по темата сред политиците и общественото мнение.

Постигането на справедливост за жертвите не трябва да бъде единствената цел на съдебните производства срещу отговорните лица, уточни представителят на Светия престол в третото си изказване. Необходимо е да се гарантират човешките им права  преди, по време и след съдебните процеси. Това ще им позволи да свидетелстват срещу своите мъчители в безопасност, включително чрез предварително записани интервюта или чрез представяне от трети страни. Също така да се гарантира адекватна им компенсация и възможности за пълната им социална реинтеграция.

В заключителното си изказване, архиепископ Греч повтори основните насоки на Светия престол за борбата с трафика: зачитането на правата и достойнството на човека трябва не само да служи за ограничаване на превишенията при използването на публична сила в държавите, но и „да служи като ръководен критерий за преследване и наказване на онези действия, които представляват най-сериозна атака срещу достойнството и целостта на всяко човешко същество.

Светият престол силно подкрепя ангажимента на Алианса срещу трафика на хора за създаването на такава законодателна система, която да се фокусира главно върху хората и да защитава техните неотменими права и основни свободи. „Всяка система трябва да гарантира правата на жертвите да не бъдат нарушавани и да им предложи необходимата помощ, като същевременно следи за прилагането на законите за борба с трафика на хора“, заключи папският представител.

(dg/vatn)

24 Юли 2020, 07:43