Търси

Vatican News
2019.01.15 GMG LAUDATO SI 2019.01.15 GMG LAUDATO SI 

Светият престол: глобален подход пред глобалния проблем за климата

Изменението на климата е глобален проблем и е необходим общ план за справянето му: това заяви архиепископ Иван Юркович, постоянен наблюдател на Светия престол към Организацията на обединените нации и други международни организации със седалище в Женева, в изказване на провелата се неотдавна 44- тa сесия на Съвета по правата на човека.

 „Пред страданието на най-бедните и експлоатацията на нашия общ дом - каза монсеньор Юркович - човешкото семейство не може да бъде безразлично“. След като цитира енцикликата на папа Франциск „Laudato si“ за грижата за общия дом“, архиепископът добави:„ Климатът е общо благо за всички и за всички. В световен мащаб това е сложна система от взаимовръзки с много съществени условия за човешкия живот. (...) Изменението на климата е глобален проблем със сериозни екологични, социални, икономически и политически последици и е едно от основните актуални предизвикателства за човечеството (...) Взаимозависимостта ни задължава да мислим за един свят и за един общ проект“.

"Всяка държава, всеки частен участник, всяка международна организация - подчерта постоянният наблюдател - не може да успее, ако действа сам", защото "сътрудничеството и ангажираността на всички са фундаментални". Той припомни още, че „в настоящия труден момент, причинен от пандемията Covid-19, ние сме призовани да се грижим един за друг, не да се изолираме в егоизма, а да насърчаваме и защитаваме човешкия живот, за да предложим на всички адекватна медицинска помощ, за насърчаване на солидарността и борба с културата на излишното". Оттук и призивът на монс. Юркович за „нова всеобща солидарност“, така че всички да си сътрудничим „като Божии инструменти за грижата за творението, всеки със собствена култура и опит, собствени инициативи и способности“.

Ватиканският представител посочи три принципа, според които международното сътрудничество трябва да се осъществява за опазване на околната среда на глобално ниво: първото, е признанието, че „изменението на климата е обща грижа за цялото човечество“ и като такава „предполага най-широко сътрудничество в полза на настоящите и бъдещите поколения“. Вторият принцип се отнася до държавите, които имат "общи, но диференцирани отговорности, според техния капацитет". Третият принцип е укрепването на убеждунието, че „ние сме едно човешко семейство“. „Когато се разглеждат глобални проблеми - обясни постоянният наблюдател - не трябва да има политически или социални бариери, зад които можем да се скрием, още по-малко да има място за глобализацията на безразличието“.

 Архиепископ Юркович завърши с предупреждението: "Изправени сме пред предизвикателство на цивилизацията в полза на общото благо", което изисква "промяна на гледната точка" към човека в извънредните ситуации на климата". „Солидарността не е опция, а по-скоро основен въпрос за справедливостта“.

(dg/vatn)17 Юли 2020, 13:10