Търси

Vatican News
RV15107_Articolo.jpg RV15107_Articolo.jpg 

Светия престол: "Конкретни решения в защита на живота и човека"

Зачитане на живота и човешкото достойнство на бежанците, облекчаване на техните страдания и насърчаване на тяхното автентично и цялостно развитие: това е ангажиментът на Светия престол, потвърден отново от архиепископ Иван Юркович, постоянен наблюдател на Светия престол към ООН и други международни организации със седалище в Женева. В изказване пред 78-ия Постоянен комитет на Върховния комисарият на ООН, ватиканския представител засегна въпроса за бежанците и говори по темата "Презаселване и допълнителни пътища".

Преди всичко, архиепископ Юркович подчерта, че Светия престол се ангажира „да работи с всеки отговорен партньор чрез конструктивен диалог, насочен към предлагането на конкретни решения“ относно масовата миграция и бежанските потоци. Ватиканският представител припомни израза на папа Франциск за „спешната надежда", в Посланието за Световния ден на мигрантите и бежанците 2018 г. тоест,  „по-голям брой държави да открият хуманитарни коридори", като същевременно подчерта необходимостта да се намерят "осезаеми механизми за по-справедливо споделяне на тежестите и отговорностите".

Постоянният наблюдател подчерта още, че „приемащите бежанците страни, също участват в споделянето на ползите“. „Много бежанци имат умения, които трябва да бъдат признати и оценени правилно“ и трябва да се положат усилия за насърчаване на тяхното социално и професионално включване, като се гарантира на всички възможност за заетост, езиково образование и активно гражданство". Представителят на Светия престол изрази признателност за "спешните мерки за евакуацията на бежанци от Либия към Нигер и Руанда", поради сериозни опасности. „С благодарност трябва да отбележим,  че около 1200 от тези бежанци са преселени чрез механизъм за спешни случаи“, каза монсеньор Юркович.

Същата признателност бе изразена и за „стъпките, предприети от Върховния комисарят и много правителства на приемащи страни, за трайни решения на бежанците“, чрез програми за презаселване в трети страни и осигуряване на други допълнителни пътища, особено за бежанците, които не могат да се завърнат безопасно в своите страни, или да бъдат интегрирани в страните в които са поискали убежище. „Тези национални усилия са подкрепени много често от религиозни или граждански организации, за да се осигури положително включване и интеграция в местните общности“.

„За съжаление - отбеляза накрая монс. Юркович - огромно мнозинство от бежанци и семейства остават несигурни за бъдещето си и са принудени да оцелеят, без да могат да задоволят ежедневните си нужди или са ограничени в бежански лагери, където са лишени от достъп до образование, здравеопазване и достойни възможности за работа и рискуват да бъдат обект на престъпления на трафика на хора и съвременното робство“. Оттук и силният призив от името на Светия престол за „отговорно сътрудничество за защита на живота и човешкото достойнство на бежанците“.

09 Юли 2020, 19:42