Търси

Vatican News
Сградата на Ватиканската банка Сградата на Ватиканската банка 

Финансовият отчет на Ватикана се придържа към етичните принципи на Католическата църква

За осма поредна година Институтът за религиозни дела (IOR), известен като ватиканската банка, публикува финансовия си отчет, като част от годишния доклад. Данните се отнасят за 2019 г. и от тях е видно не само придържането към най-високите международни стандарти, но и ангажиментът да се гарантира пълно и постоянно придържане към принципите и социалната доктрина на Църквата.

Габриела Черазо – Маня Кавалджиева – Ватикана

Финансовият отчет за 2019 г. на Института за религиозни дела (IOR), както съобщава ватиканският пресцентър, бе одобрен единодушно на 28 април 2020 г. от Надзорния съвет, който, въз основа на устава, предаде документа на Комисията на кардиналите, като подчерта стабилността и високото качество на финансовите данни (в смисъл на имущество и ликвидност) и тяхното съответствие с най-високите международни стандарти.

Цялостно разпределяне на печалбите

Освен това, въз основа на указанията на папа Франциск, и тази година Комисията на кардиналите взе решение за цялостно разпределяне на печалбите. През 2019 г. институтът IOR, строго и предпазливо, продължи да предоставя финансови услуги на държавата Град Ватикан и на католическата църква в цял свят. Освен това Институтът за религиозни дела продължи своя максимален ангажимент за гарантиране на пълно и постоянно спазване на принципите и социалната доктрина на католическата църква във всички оперативни дейности и особено, като приоритет, в управленческите процеси и в политиките за инвестиране на собствения и на клиентите капитал.

Събиране на фондове, нетна печалба и имущество

Сред ключовите финансови данни на отчета на Института за 2019 г. са събирането на фондове от клиенти, съответстваща на 5,1 милиарда евро (завишение спрямо 5,0 милиарда евро през 2018 г.), от които 3,4 милиарда евро се отнасят до управляваните активи и съхраняването на ценните книжа: 38,0 милиона евро нетна печалба (17,5 милиона евро през 2018), резултат от риск-базирания инвестиционния процес (risk-based), придържащ се към католическата етика, прилаган при управлението на собствените активи; 630,3 милиона евро имущество към 31 декември 2019 г., нетно на разпределянето на печалбите. В допълнение, IOR поддържа високо ниво на ликвидност, с коефициент за ликвидно покритие (LCR) равен на 443% и коефициент нетно стабилно финансиране (NSFR) равен на 1008%.

През 2019 г., IOR продължи да укрепва ръководния екип на института и увеличи инвестициите в информационните технологии (IT), включително тези, свързани с влизането в единната европейска система за плащане SEPA.

09 Юни 2020, 10:39