Търси

Vatican News
Входът на Ватиканската банка Входът на Ватиканската банка 

Ватиканът и борбата с прането на пари и финансирането на тероризма

Ватиканските норми са в съответствие с международните закони. Председателят на ватиканската Служба за финансова информация (A.I.F.) Барбагало отбелязва, че „престъпността във време на криза успява да се промъкне в икономиката и да установи контакти с най-слабите субекти“.

Алесандро Гуараши – Маня Кавалджиева – Ватикана

Във Ватикана се проведе двудневна сесия по въпросите на превенцията и борбата с прането на мръсни пари и финансирането на тероризма, с актуализация на положението на Светия Престол и държавата Град Ватикан. Председателят на Службата за финансова информация (A.I.F.) Кармело Барбагало подчерта, че „настоящият момент е твърде комплициран и перспективата е той да става все по- сложен за икономиката, затова трябва да се съчетава важната мисия на Църквата с финансовото равновесие, което също е много важно, при спазване на законите. По-конкретно става въпрос за нормите, свързани с премахването на заплахите пране на мръсни пари и финансиране на тероризма“.

Aif: в моменти на криза, престъпността се промъква в икономиката

В резултат на икономическата криза, свързана с коронавируса, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) предвижда спад от 6% на брутния вътрешен продукт през 2020 г., а в случай на евентуална втора вълна от зараза, този спад ще бъде 7,6% в световен мащаб. Барбагало потвърди, че „престъпността във време на криза успява да се промъкне в икономиката и да установи контакти с най-слабите субекти, като предлага покупки с плащане в брой. Следователно това е момент, в който очите ни трябва да са по-отворени от обикновено“. Председателят на A.I.F. изтъкна, че „ватиканските норми са в съответствие с международните закони. Наскоро те дори бяха обновени, особено законът за търговете и обществените поръчки“.

Светият Престол, важни стъпки напред в законите

Заместник-председателят на A.I.F. Федерико Антелини Русо посочи, че законите „се доразвиват всяка  година, тъй като държат сметка не само за европейските параметри, но и за особеностите на юрисдикцията. Светият Престол направи важни крачки напред по отношение на Европа, например комитетът за финансова сигурност реши да разшири не само подготовката, но също и един вид превенция, съзнателност и в известен смисъл  подкрепа и на публичните власти на Светия Престол, на държавата Град Ватикан. Това означава, че те са субекти със задължение да сигнализират съмнителни дейности на A.I.F.“.

Привеждане в съответствие към международните параметри

Анита Титоманлио от правната служба на Ватиканския държавен секретариат поясни, че бе „пожелано на публичните органи да бъдат предложат инструменти за самопреценка. Затова ще бъдат раздадени въпросници за самопреценка, които ще бъдат попълнени от публичните органи и изпратени на органите за финансова информация, за изготвяне на план за действие в случай на пропуски в борбата с прането на мръсни пари и финансирането на тероризма.  През миналите години Светият Престол реши да възприеме международните конвенции и затова се приспособява към международните параметри за прозрачност и контрол. Разбира се всичко това при зачитане на особеностите на Светия Престол и на държавата Град Ватикан, защото не се забравя, че главен източник на нашето  законодателство е каноническото право“.

Не е лесно откриването на случаи на пране на мръсни пари

Основен е приносът на Ватиканската жандармерия. Фабио Виняли, отговорник на отдел „Икономическо-финансова полиция“ посочва, че „явленията пране на мръсни пари и финансиране на тероризма имат такива характеристики, поради които са  много трудни за обработка, за намиране на доказателства и за откриване на виновните. Следователно това ни постави пред ново предизвикателство. Трябва обаче да кажа, че сегашният закон ни предоставя допълнителни и по-ефикасни средства от тези в миналото“.

18 Юни 2020, 12:01