Търси

Vatican News
Медии и комуникация Медии и комуникация 

Светият престол: медиите да бъдат приобщаващи и уважителни

Многообразие от гледни точки, участие в публични дебати, контрол върху коректността и прозрачността на информацията и в социалните медии: това препоръчва Светия престол относно свободата на изразяване, която се преплита със свободата на религията и зачитането на общностите.

Защита на медиите и отговорност: по тези две теми делегацията на Светия престол при Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), взе отношение по време на втората среща за Човешкото измерение, посветена на въпросите на свобода на изразяване, медии и информация.

"За утвърждаване на истината, свободата, справедливостта и солидарността в обществото, медиите трябва да бъдат защитени, а свободата, която международната общност признава, трябва да бъде гарантирана. Същевременно трябва да се признае, че свободата на изразяване, както всяко човешко право, има отговорности, които не могат да бъдат пренебрегвани".

Медиите и етиката

Светият престол потвърждава етичната основа на медиите в обществото, съсредоточени върху „личност и общност“ - цел и мярка за използването на средствата за комуникация за цялостно човешко развитие - защото „медиите не правят нищо самостоятелно; те са инструменти, използвани, както хората решат да ги използват".

Свобода на изразяване и религия

Недопустимо е свободата на изразяване да бъде оправдание за дискриминация, враждебност или насилие срещу религия или нейните членове - подчертава Светият престол. Свободата на изразяване трябва да включва уважение и пространство за мнения, дори и да са различни, без да се изключват критични дебати или сериозни дискусии относно религията. Оттук и призива медиите да поемат отговорността да предоставят "справедлива и точна" информация по религиозни въпроси, позволявайки на членовете на общността да изразят своето мнение и да насърчават разработването на конкретни насоки.

Участие на религиозните общности в обществения живот

Ватиканската делегация отправи пожеланието средствата за масова информация да бъдат приобщаващи и насърчават обмена на идеи и широки гледни точки, а институциите да включват представители на религиозни общности в публични дебати, за да могат да изразят своята гледна точка на базата на моралните убеждения, произтичащи от тяхната вяра и по този начин да дадат своя принос за живота на съответните страни.

Внимание за използването на Интернет

Светия Престол отделя специално внимание за използването на Интернет и особено в социалните мрежи, които могат да станат вредни инструменти и носители на послания за омраза и клевета. За да се избегне това, доставчиците на интернет услуги и услугите в социалните мрежи трябва да бъдат насърчавани да приемат ясни, прозрачни и недискриминационни стандарти, които предотвратяват всяка форма или поведение на нетърпимост.

Дигиталното разделение и неговите отрицателни ефекти

В заключение, бе засегнат въпроса за неравенствата в достъпа до информация, което поставят още повече хора в ситуации на уязвимост и по-голям риск от страдание, по-специално в обществата и контекстите на бедност. Дигиталното разделение между богати и бедни - изтъква Светият престол - може да струва живота, особено когато важната информация не е навременна. Без достъп до отговорна, прозрачна и актуална информация, се създават още по-широки неравенства към съществуващите  страдания. Оттук и апела „да се положат всички усилия, за да се осигури пълен и ефективен достъп до информация за всички, като се следва пътя на правото и икономическото развитие“.

(dg/vatn)

 

 

 

23 Юни 2020, 10:35