Търси

Vatican News
Катехизис за деца, които ще получат първо причастие от папа Франциск в Раковски, май 2019 Катехизис за деца, които ще получат първо причастие от папа Франциск в Раковски, май 2019 

Ново Ръководство за катехизис

На 25 юни във Ватикана бе представен документа „Ръководство за катехизацията“, изготвен от Папския съвет за насърчаване на новата евангелизация. Документът е одобрен от папа Франциск на 23 март 2020 г., литургичния празник на св. Турибио ди Монгровехо, който през 16 век дава силен импулс за евангелизация и катехиза. Новият документ излиза след публикуваните „Общо катехистично ръководство“ от 1971 г. и „Общо ръководство за катехизис“ от 1997 г.Особеността на новия Справочник е тясната връзка между евангелизацията и катехизиса, която подчертава връзката между първото известие и съзряването на вярата, в светлината на културата на срещата. Тази особеност - обяснява новия документ - е необходима предвид две големи предизвикателства за Църквата в съвременната епоха: дигиталната култура и глобализацията на културата.

В над 300 страници, разделени на 3 части и 12 глави, текстът припомня, че всеки кръстен е Христов ученик-мисионер и че спешно са необходими усилия и отговорности, за да се намерят нови езици, с които да се предава вярата. Посочени се три основни принципа, по които може да се действа: свидетелство, защото „Църквата не расте чрез прозелитизъм, а чрез привличане“; милосърдието, автентичен катехизис, който прави убедиелно известяването на вярата; диалогът, свободен и безмъзмезден, който не задължава, но който, ако започне от любовта, допринася за мира. По този начин – се казва в новия документ - катехизиса помага на християните да дадат пълен смисъл на своето съществуване.

В първата част, озаглавена „Катехизис в евангелизиращата мисия на Църквата“, текстът се фокусира по-специално върху формирането на катехисти: за да бъдат достоверни свидетели на вярата, те трябва „да бъдат катехисти, преди да правят катехизис“ и затова трябва да работят с благодарност, всеотдайност, последователност, според мисионерската духовност, която ги държи далеч от „стерилните пастирски усилия“ и от индивидуализма. Учителите, възпитателите, свидетелите, катехистите  трябва да съпътстват свободата на другите със смирение и уважение. Същевременно, ще бъде необходимо "да се гарантира на всеки човек, особено на непълнолетни и уязвими хора, абсолютна защита от всяка форма на насилие". Катехистите също са приканени да възприемат „стил на общение“ и да проявят творчество в използването на инструменти и езици.

Във втората част на Ръвоводството, озаглавена „Процесът на катехизация“,ясно изпъква  значението на семейството: активен субект на евангелизацията и естествено място за живеене на вярата по обикновен и спонтанен начин, който „повече свидетелства отколкото учи на християнство", чрез смирние и състрадание. Предвид нередовни ситуации и нови семейни реалности, присъстващи в съвременното общество, Църквата призовава да придружаваме вярата с близост, слушане и разбиране, за да възстановим доверието и надеждата на всички.

Включването, приемането и признанието са ключовите думи на катехизиса предназначен за хората с увреждания, които са „свидетели на основните истини за човешкия живот“. Те трябва да бъдат приети като голям дар, докато техните семейства заслужават „уважение и възхищение“. Друга особена категория е тази на мигрантите, които далеч от родината си могат да изпитат криза на вярата: и за тях катехизацията ще трябва да се съсредоточи върху гостоприемството, доверието и солидарността, така че да бъдат подкрепени в борбата срещу предразсъдъците и сериозните опасности в които могат да попаднат, като трафика на хора.

Документът разглежда затворите като "автентична мисия": за затворниците, катехизиса трябва да бъде известие за спасение в Христос и внимателното слушане, което показва майчиното лице на Църквата. Специално място се отделя за бедните: тяхната катехизация трябва да възпитава в евангелската бедност, да насърчава културата на братството и да предвизква у верните възмущение към ситуации на мизерия и несправедливост.

В третата част, посветена на „Катехизиса в отделните църквите“, изпъква ролята на енориите, която се очертава преди всичко, като „пример за апостолат на общността“ и способна на креативност насочена към опита на хората. Що се отнася до католическите училища, те са призовани да преминат от училища-институции към училища-общности на вярата, с образователен проект, основан на ценностите на Евангелието. В този контекст, специален параграф е посветен на обучението по религия, „което е различно, но допълва катехизиса“. „Религиозният фактор е измерение на съществуването и не трябва да се пренебрегва“, се подчертава в документа; затова, „право на родители и ученици“ е да получават интегрално обучение, което също отчита учението на религията.

Специални области за катехизиса са посочени икуменизма и междурелигиозния диалог с юдаизма и исляма. В текста се подчертава, че катехизисът трябва да "събуди желанието за единство" сред християните, за да бъде "убедително и достоверно средство за евангелизация". Що се отнася до юдаизма, поканата е за диалог, който моди борба срещу антисемитизма и насърчава мира и справедливостта, докато с срещу насилствения фундаментализъм, който понякога може да бъде открит в исляма, Църквата призовава да се избягват повърхностни обобщения, като се дава приоритет на опознаването и срещата с мюсюлмани. Във всеки случай, в контекста на религиозния плурализъм, катехизисът трябва да "задълбочава и укрепва самоличността на вярващите", като насърчава мисионерската им стремеж чрез свидетелство и "учтив и сърдечен" диалог.

В  новия документ се разглежда и дигиталната култура, която днес се възприема като "естествена", доколкото тя променя езика и йерархията на ценностите в глобален мащаб. От една страна, дигиталният свят е богат на положителни аспекти (например обогатява когнитивните умения и насърчава независима информация за защита на най-уязвимите хора), но има и „тъмна страна“: може да донесе самота, манипулация, насилие, кибертормоз, предразсъдъци , омраза. В този сектор катехизиса ще трябва да възпитава противопоставяне на „моментната култура“, лишена от йерахията на ценностите и неспособна да различи истината и качеството. Преди всичко младите хора,  да бъдат придружавани в търсенето на вътрешна свобода, която да им помогне да се разграничат от „социалното стадо“. „Предизвикателството на евангелизацията включва инкултурацията на дигиталния континент“, се чете в новото ръководство, като отново се подчертава важността да се предложат пространства за автентична вяра, които да помогнат за прочита на важни теми, като любовта, справедливостта и мира.

Документът се фокусира и върху науката и технологиите. Потвърждавайки, че те са в служба на човека и че трябва да бъдат ориентирани към подобряване на условията на живот на човешкото семейство, в Ръководството се препоръчва да се изяснят очевидните конфликти между наука и вяра и да се засилят свидетелствата на християнските учени, пример за хармония и синтез между двете.  Специална част е отделена за размисъл за биоетиката, започвайки от предположението, че „не всичко, което е технически възможно, е морално допустимо“. Необходимо да се прави разлика между терапевтични интервенции и манипулации и да се обърне внимание на евгениката и дискриминацията, която тя налага.

Относно деноминацията „пол“ се припомня, че Църквата придружава „винаги и във всяка ситуация“, без да съди, хората, които живеят сложни и понякога конфликтни ситуации. Въпреки това, „в перспектива на вярата, сексуалността е не само физическа даденост, а ценност, поверена на отговорността на човека“, „отговор на първоначалния Божи призив“. Оттук следа, че в биоетичната сфера за катехистите ще бъде необходима специфична подготовка, която започва от принципа на сакралността и неприкосновеността на човешкия живот и се противопоставя на културата на смъртта. В тази връзка документа осъжда смъртното наказание, определено като „нечовешка мярка, която унижава достойнството на човека“.

Сред другите теми разгледани в документа е защитата на околната среда с призив за "дълбоко екологично обръщане", което трябва да се насърчава чрез такъв катехизис, който е особено чувствителен към защитата на Творението и вдъхновява добродетелен живот, далеч от консуматорството. Към католиците се отправя силно насърчение за активен социален ангажимент в полза на общото благо. Що се отнася до труда, новото ръководство призовава за евангелизация според Социалното учение на Църквата, като се отделя особено внимание на защитата на правата на най-слабите. Последните две глави на документа се фокусират върху локалния катехизис с напътствия за получаване на одобрение от Апостолическия престол, и върху организмите в служба на катехизиса, сред които Синода на епископите и Епископските конференции.

 

25 Юни 2020, 12:23